Krigene i Det gamle testamentet

SAMTALEGUIDE: Krigene i Det gamle testamentet

I forbindelse med boken Krigene i Det gamle testamentet: Et forsøk på å forstå, har vi laget en samtaleguide til bruk i grupper. Boken tar opp noen av de mest utfordrende temaene i Bibelen: Krig og vold i Guds navn. Står Bibelen for moralsk forkastelige verdier? Hva blir konsekvensene hvis vi i dag tar bibeltekster som handler om krig, vold og dom på alvor?

Målgruppen for opplegget er eldre ungdommer, studenter og voksne, både med et kristent livssyn og for andre. For å få best nytte av samtaleguiden er det greit å ha tilgang til videoserien som hører til, der hver film er knyttet til en samling. Det er lagt opp til åtte samlinger.

Samtaleguiden er godkjent av K-Stud. Det innebærer at man kan søke om støtte til grupper som bruker dette opplegget som et bibelstudium.

Klikk på bildet for å laste ned samtaleguiden:

 

Videoserien finnes her.