Bare Victor

Samtaleguide til boka Bare Victor

Om boken Bare Victor

Selvbiografien er skrevet i samarbeid mellom Victor Sotberg og Erik Eikehaug, og ble utgitt på Gyldendal forlag i 2020. Forlaget presenterer boken slik:

“Bare Victor” er historien om et av Norges aller viktigste forbilder, YouTube-profil og programleder i NRK FlippKlipp, Victor Sotberg. Boka skildrer livet hans og perioden hvor man skal finne ut av hvem man er, samtidig som sterke krefter mener noe om hvem man bør være.

Victor opplevde ungdomstida som tøff og vanskelig. Han ble utsatt for mobbing og utestengelse, og følte seg veldig alene. For å slippe unna, søkte han tilflukt i gamingverdenen som sitt alter ego: en selvsikker superhelt på jobb for å utrydde all verdens ondskap. Men virkeligheten kan ikke unngås i all evighet. På et eller annet tidspunkt må man velge: Hvem er jeg? Og hvem vil jeg være?

Aktualitet

Bare Victor er aktuell av mange grunner, ikke minst fordi Victor Sotberg er en kjent YouTuber og programleder, og dermed en rollemodell for mange. Han har også gitt uttrykk for at han ønsker å være et forbilde med sin identitet som bifil.

Selvbiografien er også dagsaktuell som en av ti nominerte bøker til Bokslukerprisen 2021. I denne nasjonale leselystaksjonen for mellomtrinnet inviteres elevene til å stemme frem sine favoritter på bakgrunn av tekstutdrag fra ti utvalgte bøker som er samlet i en antologi. Høsten 2020 deltok ca. 125 000 barn på prosjektet, så utdrag av boken når ut til svært mange barneskolebarn.

Her kan du lese mer om Bokslukerprisen.
Om identitet – som bakgrunn

Det grunnleggende spørsmålet «Hvem er jeg?» er sentralt i boka. Her går vi naturlig nok ikke dypt inn i dette eksistensielle spørsmålet, men det kan være nyttig å ha tre punkter i bakhodet i samtalen med elevene. Ingen av punktene kan selvsagt stå alene, men de illustrerer hvordan vi mennesker søker i ulike retninger for å finne svar på hvem vi er.

 1. Søk innover
  I en tid preget av individualisme, ligger det særlig nært å begynne letingen ved å søke innover i seg selv. Holdningen og tanken er da at ved å kjenne etter på hva man føler, så finner man «sitt sanne jeg». Når man beskytter seg mot påvirkning utenfra, kan man finne sitt egentlige «jeg» inni seg, for så å «komme ut» til de andre, der man håper på bekreftelse.

 2. Søk utover
  I tidligere tider var det for mange i vår kultur mest naturlig å begynne letingen ved å søke utover, til dem man hadde rundt seg. Slik er det også i flere kulturer rundt om i verden i dag. Holdningen og tanken er da at familien, slekten og samfunnet rundt best kan fortelle hvem man er. Fellesskapet er viktigere enn enkeltpersonen, og når man bidrar til dette fellesskapet, arbeider man for alles beste. Da finner man ikke bare sin plass, men «seg selv».

 3. Søk oppover
  Enten vi ser på egen kultur i fortid eller samtid, eller ser til andre kulturer, finner vi at mange begynner letingen ved å søke en «høyere mening» med livet. Denne er ofte knyttet til troen på en skapergud. Holdningen og tanken er da at ved å søke «oppover», finner man ut hvem man er. I kristen tro er da forankringen i å være skapt i Guds bilde, med uendelig verdi som elsket og villet av Gud. Dermed pekes det også til at en hører til i fellesskapet (utover), og det pekes innover, til våre følelser. Noen av følelsene kan bekreftes, andre bør utfordres.Samtalespørsmål

 • Hva likte du best med boka – og hvorfor?
 • Var det noe du ikke likte – og hvorfor?
 • Tenk på noen av scenene med mobbing. Hva føler Victor? Hva skulle du ønske at du hadde gjort hvis du var til stede?
 • Hva tenker du om mobbing i forhold til det Bibelen sier om at alle mennesker er like verdifulle?
 • Hvilke eksempler finner du i boka på det å være en god venn?
 • Hva tenker du om leken «Chicken gay»? Hvorfor er det viktig å sette grenser for sin egen kropp? Hvorfor kan det være vanskelig å si nei til slike leker?
 • I alle kulturer er det grenser for hvem det er greit å bli kjæreste med: Hvor mange om gangen, hvilket kjønn, om det er en annens kjæreste, om en er i familie, o.s.v. Hvorfor tror du at slike grenser er viktige? Hvilke grenser settes i boka? Hvilke grenser setter Bibelen?
 • Victor stiller et spørsmål mange kjenner seg igjen i: «Hvem er jeg?» Men hvor begynner vi å lete for å finne svar?  Er det «innover», i følelsene våre? Eller er det «utover», hos venner og familie? Eller «oppover» hos Gud? Alle disse tre retningene er viktige. Hvor leter Victor? Hvor tenker du at vi bør søke etter svar først?