Captain Philips
United International Pictures

«Se på meg!»

AKTUALISERING: Kontrastene mellom de to kapteinene i filmen «Captain Phillips» viser to helt forskjellige måter å lede på. Bruk film-traileren til å minne om hvordan Jesus var som leder.

 

 

Nøkkelord: ledelse

 

Bakgrunn

Kaptein Phillips i Captain Phillips er middelaldrende, bruker briller og har litt mage. Han er en helt normal fyr som går på jobb om morgenen, gjør det han skal gjøre, og gleder seg til å komme hjem til familien. Men så skjer det altså ting utenfor hans kontroll. Skipet hans, Maersk Alabama blir angrepet av pirater, under ledelse av den spinkle, men hensynsløse Muse.

I et av filmens definerende øyeblikk, kort tid etter at piratene har bordet Alabama, stirrer Muse inn i øynene til Phillips og kommanderer ham: «Se på meg! Se på meg. Jeg er kapteinen nå.» Muse er konstant opptatt av igjen og igjen å hevde sin autoritet. Han hater å bli sett ned på og reagerer aggresivt hver gang noen stiller spørsmål ved det han gjør; han har kontroll. Livet i Somalia har lært ham at han må være sterk for å få det han vil ha.

Phillips sin styrke er fatningen, roen og den menneskelige anstendigheten. Selv om han blir tatt som gissel av piratene og situasjonen er presset i livbåten, tilbyr han seg å rense såret en av dem fikk om bord Alabama.

 

Forslag

Muse leder ved bruk av makt og trusler. Phillips leder ved eksempel. Muse sitt konstante behov for å hevde sin autoritet kan vel begrunnes i et allmenneskelig grunnbehov: anerkjennelse og respekt. Muse krever anerkjennelse og respekt ved bruk av frykt. Phillips framstår som en kontrast: han leder gjennom å tjene. Slik har han vunnet anerkjennelse og respekt fra de han leder.

Phillips sin handling i livbåten ligner på den velkjente bibelske fortellingen, der Jesus bøyer seg ned for å vaske disiplenes føtter (Joh 13,1-5,12-15).

Jesus sine handlinger er motivert av kjærlighet til de med mindre makt enn ham. Han kjenner sin egen autoritetsposisjon, men velger å ydmyke seg selv og tjene andre. Han er også klar på at handlingene hans skal være eksempler for hans etterfølgere.

 

Spørsmål

– Hvordan beskriver Bibelen lederskap? (Les gjerne Matt 20, 25-28).
– På hvilken måte er dette annerledes enn de modellene for lederskap vi ser i vårt samfunn?
– Hva tenker du om måten lederskap framstilles i Bibelen, syns du det virker som en bra måte å lede på? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 

Bibelvers

Joh 13,1-5,12-15 (Jesus vasker disiplenes føtter)
Matt 20,25-28 (Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene)