Gud – mer enn feelgood?

Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (149,-) Boken diskuterer livets store spørsmål i lys av fornuft og vitenskap. Forfatterne er to drevne myteknusere som viser at kristendom ikke trenger å bortforklare, men kan forklare mye.