Hva er deisme?

VIDEO: Deismen sier at universet består av ubrytelige naturlover som Gud ikke vil bryte inn i. Han har skapt verden, men griper ikke inn.