Flight

SAMTALEGUIDE: Fenglset til frihet. Filmen «Flight» illustrerer et universelt behov for soning og tilgivelse for synder.