filmanalyse

Ei betre filmoppleving

ARTIKKEL: Dersom ein skal ha fullt utbyte av ein film, hjelper det å kunna reglane. Men dei står ikkje å lesa på lerretet, like lite som FIFA-reglane står opplista på skjermen framfor ein fotballkamp. Her er ei "bruksanvisning".