inkarnasjon

Sann Gud og sant menneske

ANDAKT: «Ingen andre enn Gud kunne det. Ingen andre enn mennesket skulle det. Derfor ble Gud menneske.» Slik formulerte Anselm seg om inkarnasjonen.

Tomasevangeliet

ARTIKKEL: Hva er egentlig Tomasevangeliet? Og hvorfor er det ikke med i Bibelen?