Lykkeland

Lykkeland sesong 2

SAMTALEGUIDE: Den andre sesongen av Lykkeland speiler et samfunn med økende mangfold, både sosialt, kulturelt og religiøst.
lykkeland

Lykkeland

ARTIKKEL: Tittelen på serien reiser et vesentlig spørsmål om våre grunnleggende livsideal som fellesskap og nasjon. Er tittelen Lykkeland bokstavelig ment?