Lykkeland
F.v. Randi (Laila Goody), Christian (Paal Herman Ims), Toril (Malene Wadel) Ingrid (Pia Tjelta) og Fredrik (Per Kjerstad)

Lykkeland sesong 2

Tittel: Lykkeland
Sjanger: Drama
Produksjonsår: 2018 / 2022
Aldersgrense: 9 år
Tilgjengelig på:
NRK TVKontrastfylt og kreativt

Serien Lykkeland fikk stor oppmerksomhet høsten 2018, da den gjennom åtte episoder ga et nært møte med den dramatiske starten på oljeeventyret i Stavanger i årene 1969 til 1972. Andre sesong av den prisvinnende serien begynte ved nyttår, med utblåsingen på Bravo-plattformen i 1977 og den fatale Alexander Kielland-ulykken i 1980 som ramme. 

Lykkeland er en engasjerende skildring av et stykke norsk samfunnshistorie med vidtrekkende konsekvenser. Oljefunnene ble startskuddet for velstanden vi nå tar som en selvfølge. Samtidig forsterket oljeeventyret den brytningstiden samfunnet var inne i, også i forhold til holdninger og verdier.

Hovedpersonenes livsreiser illustrerer på en kreativ måte hvordan samfunnsutviklingen både gir store muligheter og fører til krevende vurderinger og valg både privat og på jobb. Ikke minst viser dette seg hos den talentfulle økonomen Anna, som tar steget fra gården i Dirdal til oljedirektoratet i Stavanger. 

Lykkeland speiler et samfunn med økende mangfold, både sosialt, kulturelt og religiøst. Tidstypiske endringer og spenninger i kristne miljøer står sentralt, men disse skildres mer karikert enn nødvendig. Serien gir også flere glimt av velstandsutviklingens skyggeside, som klondykestemningen på Ekofisk og triksing med timelister for å ha nok folk på jobb.   

Et interessant grep er kontrasten mellom oljenæringens enøyde fokus på profitt og høyt produksjonstempo og pinsevennpastorens enøyde forkynnelse om at ulykkene i Nordsjøen er Guds straff over grådigheten. Samtidig møter vi dype samtaler blant annet om verdier, Guds-tro, dåp og bønn.

Lykkeland er både underholdende og utfordrende, med mye å reflektere over og samtale om. 


Spørsmål til samtale

1) Hva liker du best i serien, og hvorfor?

2) Hva tenker du om tittelen Lykkeland

3) “Det er akkurat som jeg ikke forstår verden lenger. Alt er så nytt og annerledes” (Randi, ses 2, ep 2). Kan du kjenne igjen følelsen? Hvilke endringer er særlig tydelige i serien, og hva tenker du om disse? 

4) Hvordan utfordrer Ordsp 30,8-9 oss i vårt velstandssamfunn?