Avicii om kjærlighet

AKTUALISERING: “Waiting for love” illustrerer hvordan mange mennesker hevder at det er bare en ting som er nødvendig: Kjærlighet.

Du skal høre mye…

ARTIKKEL: Hvis vi oppsøker «den skjøre stillheten» kan vi høre mye som vi ellers aldri ville hørt.