Foto: https://cslewismovie.com/resources/

The Most Reluctant Convert – samtaleguide

Livs- og troshistorien til den kjente forfatteren C.S. Lewis har vært ukjent for mange. Nettopp derfor er «The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C.S. Lewis» så interessant. Her får vi historien om hvordan apologeten C.S. Lewis motvillig kom til tro på Gud.

Fakta om filmen The Most Reluctant Convert

Sjanger: Drama / Biografi

Regi: Norman Stone

Manus: Norman Stone og Max McLean

Skuespillere: Max McLean, Nicholas Ralph, Eddie Ray Martin

Nasjonalitet: Storbritannia / USA

Aldersgrense: 13 år

Språk: Engelsk

Lengde: 73 min.

Produksjonsår: 2021

Produksjon: 1A Productions & Fellowship of Performing Arts

Strømming av filmen via www.CSLewisMovie.com

Sammendrag

The Most Reluctant Convert åpner med en inntrengende refleksjon fra ateisten C.S. Lewis om universet, det onde og lidelsen. Enten fantes ikke Gud, eller så var Gud likegyldig til verden, eller så var Gud simpelthen ond. I valget mellom disse tre alternativene, holdt ateisten Lewis på det første. 

            Tre skjellsettende, vonde erfaringer fra barne- og ungdomsårene står sentralt i filmen. Vi får en sterk og nær skildring både av den unge Jacks møte med morens kreftsykdom og død, av farens uberegnelige temperament og av grusomhetene i skyttergravene under første verdenskrig. Slik får vi innsikt i dype erfaringer som på ulike måter preget C.S. Lewis’ livs- og troshistorie.

            Lewis returnerte fra krigens traumatiske opplevelser til idylliske Oxford. Filmen gir både en sjarmerende og troverdig miljøskildring av denne verdenskjente universitetsbyen. Den dominerende tidsånden bekreftet Jack i hans sekulære livssyn, men hans hardkokte ateisme ble likevel utfordret fra flere kanter.

            Lewis måtte innrømme overfor seg selv at de forfatterne som betød mest for ham personlig, hadde et tydelig kristent livssyn. Samtidig ble han både overrasket og utfordret av den trygge kristne troen hos flere nære venner og kollegaer i Oxford. 

            Den tette dialogen både med kristne forfattere i litteraturens verden og med kristne venner og kollegaer i hverdagen førte en motvillig Lewis ut på en lengre livssynsvandring. Gradvis beveget han seg fra en sekulær tro på fornuften til troen på Gud som Skaper av universet. Sakte, men sikkert, kom så hans bekjennelse av Jesus som Guds Sønn. Lewis selv omtaler sin livssynsvandring som «den mest motvillige omvendelsen» i hele England.

Bakgrunn

Denne biografiske filmen om C.S. Lewis bygger på en meget populær teaterforestilling av og med skuespiller Max McLean. I filmen har McLean hovedrollen som den eldre C.S. Lewis, som også er til stede som forteller og kommentatori dramatiseringen av forfatterens barne- og ungdomsår. I rollen som den unge Jack møter vi Nicholas Ralph, kjent fra den populære britiske TV-serien Den nye dyrlegen (NRK1).

            The Most Reluctant Convert skiller seg markant fra den kjente BBC-produksjonen Shadowlands (1995), selv om Norman Stone er regissør for begge. Der C.S. Lewis fremstår som til dels overfladisk og klisjépreget i Shadowlands, møter vi ham som en dyptpløyende tenker i McLeans rolleskikkelse. Ikke minst gjelder dette i skildringen av Lewis’ møte med det onde og lidelsen. Her, som ellers i filmen, møter vi forfatterens egne refleksjoner via McLeans levende gjengivelse av aktuelle utdrag fra forfatterskapet. 

            Jacks omvendelse var i første omgang fra ateisme til en Skaper-tro. I dette religiøse livssynet var det ikke plass til noen inkarnasjon, og heller ikke til evig liv eller noen personlig relasjon til Gud. Men livssynsvandringen stanset ikke der, men førte videre til oppdagelsen av at evangeliene er troverdige og at Jesus er «myten som ble faktum». 

            Filmen viser hva kristne forfattere som poeten og fantasyfortelleren George McDonald og journalisten, krimforfatteren og humoristen G. K. Chesterton betød for Lewis. Han ble også dypt preget av de personlige samtalene med sine to nære kristne Oxford-kollegaer, J. R. R. Tolkien og Hugo Dyson.

Spørsmål til samtale

1. Hvordan opplevde du filmen? Hva berørte deg særlig?

2. Hvordan skildrer filmen universitetsmiljøet og den sekulære tidsånden i mellomkrigstidens Oxford? 

3. C.S. Lewis begynte etter hvert å tvile på ateismen, og dermed på naturalismen som livssyn. Han spurte seg selv om hvordan han egentlig kunne stole på sin fornuft hvis tankene hans bare var atomers spill i hjernen. Hva tror du Lewis mente med dette?

4. C.S. Lewis forteller at en dyp lengsel ble vekket i ham, en lengsel etter den dype gleden, «etter et annet land». Hvorfor mente Lewis at ateismen hverken kunne forklare eller tilfredsstille denne dype lengselen? 

5. Hvordan oppdaget C.S. Lewis at evangeliene er historisk troverdige og er høyst relevante for oss  personlig i dag? 

6. Hva tror du C.S. Lewis mente med at i Guds øyne finnes det ikke noen «ordinary people»?

Aktuelle ressurser