Tre blikkretninger

Kristi himmelfartsdag klarner blikket! Drøyt sagt? Ikke hvis vi tenker over det sterke budskapet som trekker blikket både mot himmelen, misjonsoppdraget og Jesu gjenkomst. 

Himmelen: Får vi høre foreldet kosmologi i Kristi Himmelfartsdagens prekener? Med himmelen «der oppe» og Gud i verdensrommet? Nei, Bibelens Gud er ikke en del av universet. Han skapte alt og opprettholder alt. Himmelen er som Guds hovedkvarter, der han fra sin trone styrer universet. Hit ble Jesus hentet da «en sky tok ham bort foran øynene deres» (Apg 1, 9). Vi kjenner billedbruken fra det gamle testamentet; Skyen er Gud selv!  Faderen hentet Sønnen for å sitte ved hans trone og herske sammen med ham. Og tenk; der ber Jesus også for sine! Samtidig er han nær oss, han er ikke lenger bundet av tid og rom. 

Misjonsoppdraget: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler …», sa Jesus til de elleve før himmelfarten. Jesu oppdrag med å gjøre opp for vår synd var over. Disiplenes oppdrag om å dele dette med alle var i vente, med løftet: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20). Begge deler gjelder enda! 

Jesu gjenkomst: «… han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.», sa englene til disiplene etter himmelfarten. For en trøst!   Klikk her for mer om Kristi Himmelfartsdag
Andakten har også vært publisert i Fædrelandsvennen