Sirkelen sluttes

For en glede å få løfte fram Kristi himmelfartsdagens budskap hele denne uka! Høytidsdagen vi hadde på torsdag var da også en gledesfest, symbolisert liturgisk med hvite og gylne farger, for fest og glede.  

I går ble andakten avrundet med trøsten som disiplene fikk der de stirret opp mot himmelen uten lenger å kunne se sin Mester. «Han skal komme igjen» sa to menn i hvite klær som plutselig stod foran dem. Og nettopp vissheten om at Jesus skal komme igjen, fullbyrder sirkelen rundt budskapet på Kristi himmelfartsdag. 

Når vi kommer til dette leddet i den apostoliske trosbekjennelsen, har vi akkurat proklamert at Jesus «stod opp fra de døde tredje dag». Jesu oppstandelse er det selvsagte bakteppet for budskapet om himmelfarten. Og dette budskapet er så sentralt at det har to ledd i trosbekjennelsen: «for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd». Tjeneren er blitt Herre og har nå all makt. Og én dag skal han «komme igjen for å dømme levende og døde», slik trosbekjennelsen fortsetter. 

For en trøst i budskapet om Guds rettferdige dom i møte med all urett, vondskap og lidelse. Tenk, Guds evige fred skal en gang herske! Og for en trøst i budskapet om Jesus som Frelser i møte med dommen. I troen på Ham kan vi stemme i «Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt»! Klikk her for mer om Kristi Himmelfartsdag
Andakten har også vært publisert i Fædrelandsvennen