Tre i én

-Løftet om Ånden brøt savnet! Slik stod det mot slutten av gårsdagens andakt om Kristi himmelfartsdag, som er fokus hele uka. Jesus hadde nettopp gitt disiplene oppdraget om å dele det frigjørende budskapet om tilgivelse og en ny begynnelse, for alle. Men de kunne ikke vitne i egen kraft!

Beskjeden var: «Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» (Lukas 24,49). Her møter vi Sønnen, Faderen og Ånden. Tre i én, den treenige Gud. 

Denne læren har vært felles for kristne til alle tider, noe C.S. Lewis illustrerer når han i boken Se det i øynene omtaler bekjennelsen til den treenige Gud som entréen inn i den kristne kirkes hus. 

Kristi himmelfartsdag minner oss om at Sønnen ble tatt opp til Faderen og fikk myndighet fra ham. Sønnens frelsesoppdrag var fullført – fellesskapet mellom Skaperen og skapningen var gjort helt igjen. Nå skulle de gode nyhetene deles av hans disipler «i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende».

Men ikke enda! Disiplene fikk klar beskjed om å vente til Den Hellige Ånd kom over dem. Det var ved Ånden at Jesu makt skulle vise seg og hans ledelse skulle merkes, dag for dag. For en påminnelse om at ingen som bekjenner Jesus som Herre kan bringe budskapet videre i egen kraft! Klikk her for mer om Kristi Himmelfartsdag
Andakten har også vært publisert i Fædrelandsvennen