Kurt Nilsen. Foto: Ernst Vikne /Flickr.

Tro – tull og fanteri?

AKTUALISERING: Kurt Nilsen forteller i sangen «Tro» at det er det samme for han hva folk velger å tro eller ikke tro. Han etterlyser svar, fakta og bevis. Her får du tips til hvordan du kan bruke Kurts sang i andakter/lag/samtalegrupper.

Nøkkelord: Relativisme, Religion, Sannhet, Bevis, Tro, Mirakler

 

Bakgrunn

Kurt Nilsen begynner for alvor å bli en av våre kjære, kjente artister. Mye har skjedd siden «She’s so High» for ti år siden, og merkelappen «Idol»-Kurt har han ristet av seg på veien. Kurt har vist seg å være en særdeles dyktig musiker og låtskriver, og nå har han for alvor også gitt seg i kast med norskspråklige tekster. Kurts nyeste plate har fått navnet Inni en god periode (2013), og det er på dette albumet vi finner sangen «Tro». I låten tar han opp et litt annet tema enn han har gjort tidligere; menneskers tro. Kurt formidler i «Tro» at «det e det samme for meg ka folk velger å tro eller ikkje».

Forslag

Spill av «Tro» som en del av en andakt eller som innledning til samtale i en gruppe. Sangen kan brukes til å snakke om hvorfor man tror det man tror på, hva tro er og om viktigheten av å kunne gi gode grunner for sin tro. Kurt synger i sangen at han «har ingen fakta på bordet, tro e alt vi har – om noen sier: det e dette som e rett!, så nekter eg å tro før eg sjøl har sett.»

Også i kristne sammenhenger kan det å tro ofte bli fremstilt som et valg man gjør, selv om fornuften strider i mot. Egen opplevelse og erfaring av troen kan bli brukt som selve begrunnelsen for troen. I møte med livssynsmangfoldet kan dette by på utfordringer. Hva med alle de andre religionene? Mennesker med andre livssyn argumenter også med sine opplevelser og erfaringer som grunnlag for deres tro. En slik argumentasjon taler ikke for kristen tro som mer sann enn andres tro.

Sangen kan også brukes til å samtale om ulike forståelser av hva tro er. Det finnes ulike typer tro. Vi kan tro at det blir snø til jul, men dette er en annen form for tro enn den kristne troen. I sangen virker det som om den veldig usikre formen for tro er den eneste som finnes. Det settes på et vis et skille mellom tro og sikker viten. Er det riktig å trekke et slikt skille? Er, for eksempel, det at det er galt å drepe uskyldige mennesker noe vi vet eller noe vi tror?

Pastoren Timothy Keller har sagt : «´Ingen skal tvinge sin moral på andre´, sies det ofte. ´Alle må få gjøre seg opp sin egen mening om hva som er rett og galt´. Et slikt syn er imidlertid sårbart for en del svært ubehagelige spørsmål. For er det virkelig ingen mennesker som gjør noe du synes er galt – noe de bør slutte å gjøre, uavhengig av om de selv måtte mene at de handler rett? Hvis du mener det (noe alle gjør!), tenk på hva det innebærer. Finnes det ikke da en slags moralsk standard som folk må rette seg etter, uansett hva de selv måtte mene?» (Keller 2013:151).

Nedenfor er det forslag til spørsmål som kan brukes som utgangspunkt for samtale, eller forslag til tema som kan brukes i en andakt.

 

Spørsmål til samtale

1. I sangen blir engler og Gud sidestilt med nisser og troll. Tror dere det er en normal oppfatning at det å tro på Gud er det samme som å tro på eventyr?

2. Kurt sier det er det ”samme for han hva folk velger å tro på”. I vårt samfunn blir dette ofte sett på som toleranse. Diskuter hva forskjellen på toleranse og likegyldighet er i møte med slike oppfatninger.

3. Vi møter her en stor skepsis til under i Bibelen. Både det at Jesus gikk på vannet og at han gjorde vann om til vin blir nevnt. Hvis det finnes en Gud, er det da utenkelig at Han skulle kunne utrette mirakler?

4. Hvorfor er det forskjell på ulike former for tro? Finnes det noe flertallet av mennesker tror på som vi kan være ganske sikre på?

5. Les begynnelsen av Hebr. 11. Hvordan står dette i forhold til det som blir beskrevet i Kurt sin sang?

6. Kurt ønsker ”bevis” for troen. Hva mener vi med bevis? Og hvilke typer bevis tror du ville ha ført til at Kurt, eller andre mennesker med samme oppfatning, ble overbevist?

7. I sangen blir tro fremstilt som noe vagt, skjult og famlende. På hvilken måte kan vi unngå at det vi tror på blir en ”blind tro”?

8. Kurt synger i sangen ”men hvis du sitter og ruger på svar Så e du hjertilig velkommen, kom her og forklar”. Hvordan kan vi møte en slik oppfordring?

 

Bibelvers

Luk 1:1-4, Joh 1:9-14, Joh 4:19-24, Joh 8:31-32, Joh 14:6, Apg 17:22-29, 1. Kor 15:12-19, Heb 11, 2.Pet 1:16, 1. Joh 1:1-3a, 1. Joh 5:20

 

Ressurs til fordypning om temaet

• Artikkel om sangen ”tro” av Kurt Nilsen på snakkomtro: «Samme for meg»

 

 

Av Kristin Hannevik, frivillig medarbeider i Damaris Norge.