Troende i trøbbel

Troende i trøbbel – Finnes det gode grunner til å tro på Gud?

Det er en stor glede å presentere podcastserien Troende i trøbbel, en serie samtaler mellom tre unge, engasjerte, kristne menn. Hvilke spørsmål møter man ofte i samtale med ikke-kristne? Kan vi finne gode svar til disse spørsmålene? I hver episode lager de tre «trøbbel» for seg selv ved å forsøke å møte utfordringene både for å forstå sitt eget ståsted og for å forstå andres ståsted.

«Det finnes ingen gode grunner for å tro på Gud», sier ateisten Richard Dawkins. Har han rett? Det er utfordringen  Morten Marius Larsen, Jon Romuld Håversen og Leif Egil Reve gyver løs på i denne første episoden.

Vi får også høre gode tanker om hvorfor trosforsvar er viktig, og tips om hvordan det kan være nyttig å tenke i møte med utfordrende spørsmål.

 

 

 

Lurer du fortsatt på hvorfor troen trenger å forsvares? Se gjerne video med Stefan Gustavsson:

 

Troende i trøbbel er laget av Damaris Norge, og ble sendt på Radio 3,16 høsten 2017.