Troende i trøbbel

Troende i trøbbel – Var Jesus Gud eller gal?

Det er en stor glede å presentere podcastserien Troende i trøbbel, en serie samtaler mellom tre unge, engasjerte, kristne menn. Hvilke spørsmål møter man ofte i samtale med ikke-kristne? Kan vi finne gode svar til disse spørsmålene? I hver episode lager de tre «trøbbel» for seg selv ved å forsøke å møte utfordringene både for å forstå sitt eget ståsted og for å forstå andres ståsted.

Historikere er enige om at Jesus har levd. Men hvem var han? Var han en løgner, galning eller Gud?

 

C.S. Lewis skrev flere ganger at Jesus enten måtte være Gud, en løgner eller gal, han kunne ikke bare være et særdeles godt menneske.
Se gjerne  Tom Arne Møllerbråten om dette:

 

Troende i trøbbel er laget av Damaris Norge, og ble sendt på Radio 3,16 høsten 2017.