sint Gud

Var Gud sintere i gammeltestamentlig tid?

Det gamle testamentet inneholder en rekke dramatiske domshandlinger. Gud handler gjennom flom, han sender fallende ild fra himmelen, marken åpner seg, vi leser om giftormer og pest. Var Gud sintere på Det gamle testamentets tid, og kan man holde sammen disse historiene med Bibelens historier om en nådig og kjærlig Gud?

Olof Edsinger er forfatter av boken «Krigene i Det gamle testamentet – et forsøk på å forstå». I denne filmserien kaster han nytt lys over hvordan vi bør forstå gamle testamentets skildringer av krig og drap i Guds navn.

 

Se gjerne hele filmserien der Olof Edsinger belyser ulike perspektiver ved krigene i Det gamle testamentet