Beth Grove

Islam and radical Islamism

Fra Veritaskonferansen 2017

Finnes det en «sann islam»?

Hva behøver kristne å vite om radikal islam?

Hvordan kan vi ha en relasjon til våre vennlige muslimske naboer?

 

Beth Grove har arbeidet med muslimer og studert islam i over 20 år. Hun er europeisk leder for Pfander Centre for Apologetics, en kristen forsknings- og undervisningstjeneste som utruster kristne til å samtale med muslimer med trygghet.

 

Du finner flere opptak fra Veritaskonferansen 2017 her.