Beth Grove

Var Jesus virkelig Guds sønn, eller bare en profet?

Fra Veritaskonferansen 2018

Looking at the divinity of Jesus, especially from the perspective of the Gospel of Mark.

The Gospel of Mark is often referred to by critics and Muslims as having a simple, human presentation of Jesus, without his divine character. Does Mark present a purely “human” Jesus? Or does the gospel, as the other gospels clearly present him as also divine? This seminar can help you in conversation with Muslims about Jesus.

Beth Grove har jobbet med muslimer og studert islam i over 20 år. Hun er European Director ved Pfander Centre for Apologetics, en kristen forskning- og undervisningstjeneste som utruster kristne til å samtale med muslimer med trygghet.

Pfander.ukKlikk her for flere ressurser fra Veritaskonferansen 2018


Finnes det en “sann islam”? Hva behøver kristne å vite om radikal islam? Hør Beth Grove snakke om hvordan vi kan ha en relasjon til våre muslimske naboer.