Treffende satire?

Samtaleguide: Selv om «Det helt nye testamentet» tegner et vrengebilde av Bibelens Gud, reiser filmen også viktige spørsmål, som: Finnes Gud? Er Gud god? Er livet forutbestemt? Hvordan blir jeg lykkelig? Hva skjer etter døden?

 

Faktaboks:

DHNT DN 96x107 001_3.inddDet helt nye testamentet

Sjanger: Humor / satire
Regissør: Jaco Van Dormael
Manus: Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig
Distributør: Another World Entertainment
Kinopremiere: 25.12.2015
Aldersgrense: 11 år

 

Sammendrag

Filmen presenteres slik på Filmweb.no: «Gud eksisterer. Han bor i Brussel, og er en skikkelig drittfyr. Datteren Ea er så lei av å se ham terrorisere menneskeheten at hun hacker maskinen hans og sender dødsdatoer på SMS til samtlige. Etter innspill fra broren, rebellen JC, flykter hun til jorden for å rekruttere disipler og skrive et helt nytt testamente – med en illsint pappa hakk i hæl.»

 

Bakgrunn

Dette er en kontroversiell film som leverer religiøs satire med stor kreativitet. Regissøren, belgiske Jaco Van Dormael, har allerede vunnet mange utmerkelser med sine filmer. Det helt nye testamentet (2015) har tiltrukket seg oppmerksomhet på flere filmfestivaler, og er rangert høyt av både publikum og kritikere.

Som sjanger er satiren «en forteller- eller kunstform som kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtida på en humoristisk og poengtert måte. Satiren bruker gjerne ironi, grove overdrivelser og karikaturer for å latterliggjøre og synliggjøre svakheter ved systemene eller gjøre narr av menneskenes laster og skrøpeligheter.» (wikipedia)

Som satire bruker Det helt nye testamentet derfor ironi, grove overdrivelser og karikaturer i sin kritikk av «Gud». Men selv om filmen tegner et vrengebilde av (Bibelens) Gud, reiser filmen også viktige spørsmål, som: Finnes Gud? Er Gud god? Er livet forutbestemt? Hvordan blir jeg lykkelig? Hva skjer etter døden?

I denne satiren møter vi ikke bare en kritikk av et kristent livssyn. Her gis også alternative og tydelige svar på hva en mener er menneskets dypeste problem og hva som anses å være løsningen på dette.

 

Spørsmål til samtale

 1. Hvordan opplevde du filmen? Hva opplevde du som særlig positivt / negativt?
 1. Hvem fremstilles som henholdsvis «helt» og «skurk» i filmen? Hvordan preger det din opplevelse av filmen og dens budskap?
 1. Ea spiller en sentral rolle i filmen:
  1. Hvordan beskrives Ea?
  2. Ea er navn på en babylonsk guddom, som står bl.a. for vann og hav, for klokskap, håndverk, ugagn og skapelse. Hva slags spor finner du av dette i filmen?
  3. Ea får rollen som ”den nye Jesus”. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom filmens Ea og Bibelens Jesus?
 1. Ea og (filmens) Gud står for radikalt forskjellige syn på mennesket. Hva mener de to om følgende:
  1. Hva er menneskets verdi?
  2. Hvor kommer mennesket fra, og hvor går vi hen (etter døden)?
  3. Hva er menneskets dypeste problem – og hva er løsningen?
  4. Hva vil det egentlig si å være menneske?
 1. Hva sier filmen om innholdet i de nye evangeliene som blir skrevet?
 1. Hvordan hjelper Ea sine nye apostler? Hva er deres problem, og hva er løsningen?
 1. Hva betyr det ”å finne sin indre musikk”? Hva betyr det ”å følge sitt hjerte”? Hva tenker du om denne delen av budskapet i filmen? Sammenlikn dette med hva Jesus sa om hva som er menneskets dypeste problem, og hva som er løsningen. (Se f.eks. Joh. 3,16 f.)
 1. Hva synes du om filmen rent filmatisk som satire:
  1. Hvis filmen er ment som religionskritikk, hva går egentlig kritikken ut på?
  2. Rammer kritikken ditt personlige bilde av Gud? I tilfelle – hvordan?
 1. Hva tenker du om forskjellen på filmens «Gud» og hvordan Gud beskrives i Bibelen? Les for eksempel Salme 103 (v2-4).

Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen.
Herren skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett.

 

 

For videre refleksjon anbefales følgende artikkel:

Gud som selve problemet