Sjel i was born to play

Aktualisering Sjel

Sitat

– I was born to play

Tema: Identitet, meningen med livet, inspirasjon, gaver, talenter, verdi, selvbilde

Bakgrunn

Det er ikke småtteri filmen Sjel fra Disney/Pixar tar opp. Sentrale tema som hva er meningen med livet og hva som skjer når vi dør er ikke daglig kost i animasjonsfilmer for barn. Men Pixar har aldri vært redde for å grave i eksistensielle spørsmål, særlig ikke når det er regissør Pete Docter (Monsterbedriften, Innsiden ut) som står bak. 

Sjel møter vi jazzmusikeren Joe (Jamie Foxx). Joe står endelig på kanten av et gjennombrudd, men plutselig mister han livet i en fatal ulykke. Bare der bryter filmen med mye av det vi kjenner som vanlig fortellingskurve, når hovedpersonen dør før han rekker å bli lykkelig. Når Joe dør, får vi være med på sjelens reise til «Det hinsidige», og vi møter sjeler som enda ikke er født i «Det hins-tidligere». 

Disse sjelene som venter på liv får komme til jorden når de har fått en personlighet. Det siste som faller på plass, er deres «gnist», noe som gir dem livsglede. Sjelen 22 (Tina Fey) har ventet lenge på sin «gnist», først og fremst fordi hun slett ikke har lyst til å leve. Med to vidt forskjellige utgangspunkt: Joe, som ikke vil dø og 22, som ikke vil leve, oppdager de begge at å leve er verd å dø for. 

En «gnist» er ikke det samme som meningen med livet, men det er nettopp dette Joe viser at han har misforstått i dette sitatet. Sitatet er noe av det første Joes sier i filmen, når han dirigerer korpset. Det viser hva han bygger sin identitet på, hva han finner både mening og verdi i.


Forslag

Sitatet kan benyttes til å snakke om hva vi opplever gir mening i livet. Er det noe vi presterer? Noe vi er flinke til? Har vi en drøm, eller et mål vi jobber for å nå? Hva da med dem som mister muligheten til å gjennomføre drømmen, fordi livet kom i veien? Har vi en tendens til å tenke at vår verdi henger sammen med det vi fikser? 

Forfatter Steve Olsher skrev i 2013 selvhjelpsboken What is your WHAT?. Boken havnet på New York Times bestselgerliste, og handler om at hvert menneske har én What, en spesiell oppgave de ble født for å gjennomføre. Hvorfor er det så viktig for mange å finne sin «passion», sin store oppgave? Hvordan stemmer det med Bibelens budskap? 

Gavene og talentene vi har er gitt oss av Gud. De kan gi oss stor glede og mestring, som er viktig. Men i 1 Pet 4,10 ser vi at gavene først og fremst er til for å tjene hverandre, ikke for å nå våre egne mål. Det handler ikke om å lete innover i oss selv for å finne verken vår «what» eller vår identitet, vi er kalt til å se utover og oppover – ut til mennesker rundt oss og opp til Gud. 

Sitatet kan brukes til å snakke om hva et kall er. Må det være noe vi egentlig ikke har lyst til («kjære Gud, bruk meg til alt, men ikke send meg til Mongolia. Du vet jeg fryser så mye», pleide jeg å be som ungdom), eller må det være noe som er lysende klart for oss helt fra vi er små? Eller kan det være noe som vokser frem etter hvert som vi finner et yrke og gjør en god jobb? Amerikanske Barna Institute har i flere forskningsrapporter pekt på hvor avgjørende det er for å formidle tro til neste generasjon at voksne opplever en sammenheng mellom tro og arbeid. Det behøver ikke å være direkte menighetsarbeid, det handler om å være tilstede som kristne på en hvilken som helst arbeidsplass. Selv om vi ofte ser at det er en sammenheng mellom hva vi trives med, hva vi får til og hvordan vi kan bruke våre gaver til å tjene Gud, er det ikke nødvendigvis alltid slik. I boken Ringens brorskap, den første i serien Ringenes Herre av J.R.R. Tolkien, finner vi et bilde på et slikt kall. Her møter vi hobbiten Frodo som får et oppdrag han opplever som alt for stort. 


«Jeg skulle ønske det ikke hadde behøvd å skje akkurat i min tid», sa Frodo. «Det gjør jeg med», sa Galdalv, «og det gjør alle som lever lenge nok til å oppleve slike tider. Men det er ikke opp til dem å bestemme. Alt vi kan bestemme er hva vi skal gjøre med den tiden som er oss tildelt.[…]» 

Frodo vet ikke hva han er kalt til, han føler ikke han har evnene slik som Joe opplever. Det er lite «seier» over begynnelsen på hans vandring. Men han tar i mot kallet likevel. Kallet var både eksternt (Galdalv beskrev virkeligheten og løsningen på problemet for Frodo) og internt (Frodo kjente at han måtte legge ut på denne reisen). Hvordan kan et kall fra Gud se ut? 

Lytt til en podcast om Sjel:
https://www.podbean.com/eu/pb-cygxn-f81c5e


Bibelvers

Ordspråkene 19,21 (Det er Herrens vilje som skjer)

Forkynneren 12,13 (Frykt Gud og hold hans bud)

Jeremia 29,11 (Gud har fredstanker og vil gi fremtid og håp)

Matteus 6,33 (Søk først Guds rike)

Lukas 12,15 (Det en eier gir ikke liv)

Apostlenes Gjerninger 13,36 (David tjente Guds plan)

Kolosserbrevet 1,16 (For i ham er alt blitt skapt)

Efeserbrevet 2,10 (Vi er skapt til gode gjerninger)