Apologetikk og sjelesorg: som ild og vann?


Fra Veritaskonferansen 2019
Mange tenker at apologetikk og sjelesorg et motsetninger, hvor den ene taler til fornuften og den andre til følelsene. I dette seminaret vil det argumenteres for at sjelesorg og apologetikk trenger hverandre. Seminarholderne har begge arbeidet med temaet i sine bachelorgrader.

Ann Carina Rønnaasen har en bachelor i Kommunikasjon og livssyn-kristen apologetikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Brenner for å bruke sjelesorg og apologetikk aktivt i livet og i jobben i kirka i møte med unge og eldre.

Katrine Rodal Johnsen har bachelor i Praktisk Teologi og Ledelse ved NLA Høgskolen. Er spesielt interessert i sjelesorg og apologetikk, og opptatt av at spesielt unge menneskers utfordrende spørsmål og følelser skal bli sett, tatt på alvor og møtt på en god måte.


Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.Hør den erfarne sjelesørgeren Arne Tord Sveinall fortelle om den gode samtalen: