Bønnen med stor B  

-Herre, lær oss å be, sa en av disiplene til Jesus. Og ordene i bønnen Jesus lærte dem, er antakelig de mest brukte gjennom hele historien. Vår Far – eller Fader Vår, som sitter i ryggmargen på mange av oss – har vært allemannseie til alle tider blant kristne. Fra Jesu lille disippelflokk der og da til skaren av Jesustroende her og nå. 
            

I generasjoner var bønnen en del av barnelærdommen her i Norge. Eksemplene er da også mange på at mennesker som gjennom et langt liv hadde gitt inntrykk av at kristen tro ikke var noe for dem, bad Fader Vår av hjertet på dødens terskel. Ordene var ikke glemt! Nå ble de ikke bare vekket til live, men de ble livgivende. 
            

-I Vår Far gav Jesus en nøkkel som åpner opp rikdommen som ligger i bønneretten, sa den anerkjente New York-pastoren Tim Keller. Utfordringen er bare at vi så lett går glipp av fylden i denne rikdommen fordi bønnen er så kjent. Vi ber, men hva ser vi? I en verden som tørster etter åndelig erfaring, viser Jesus oss til kilden med noen få ord; Herrens bønn. Alt vi trenger, ligger her. 
            

Har du, som jeg, behov for et fornyet fokus på bønnen som Jesus lærte disiplene? Denne uken vil vi være der, i bønnen med stor B. Og la oss først som sist la den frigjørende begynnelsen synke inn, og be som var det for første gang: «Vår Far i himmelen!» La oss dvele ved det fantastiske at vi er Guds barn, i troen på Jesus! Hans død og oppstandelse, som vi nettopp feiret, banet veien hjem igjen til vår gode far. I full tillit kan vi be Vår Far!

Andakten er del av en andaktsrekke som ble publisert i Fevennen i uke 15 2024.

Vil du lære mer om bønn?

Sjekk: https://snakkomtro.com/victoria-bo-hvis-gud-finnes-hvorfor-ber-vi-ikke-mer/