Danser med motgang

AKTUALISERING: Et sitat fra «Heroes», vinnersangen i årets Eurovision, kan brukes som en inngang til å formidle tanker om identitet, motgang, frihet og nåde. 

 

Sitat: «Dancing with the demons in our minds»

 

Tema: identitet, motgang, frihet, nåde

 

Bakgrunn

Svenske Måns Zelmerlöw vant Eurovision Song Contest 2015 med sangen Heroes, som handler om å se at vi alle er helter i våre egne liv, til tross for utfordringer vi møter. Selv har Zelmerlöw uttalt at utgangspunktet for sangen kom fra en opplevelse han hadde som liten, da han hadde vanskelig for å finne venner. En person løftet ham opp og gav ham det han trengte for å føle seg sett og verdifull.

 

Opptredenen fra Eurovision:

 

Forslag

Sitatet kan brukes til å snakke om hvordan vi ser på motgang og utfordringer i livet. Vi vil alle oppleve at livet kan være vanskelig, noen i større grad enn andre. Å danse med demonene kan for eksempel bety at man aksepterer at noe er vanskelig, men forsøker å leve med det så godt som man kan i stedet for å la det begrense seg. Det kan være en befriende holdning for mange, samtidig som det gir ekstra tyngde til byrden når det i hverdagen ikke alltid er like enkelt å akseptere og håndtere det som er utfordrende.

 

I begynnelsen av sangen gjemmer Zelmerlöw seg for «the gods», upersonlige guder, fordi han er redd for at de skal se alt det gale han har gjort. Behøver vi å gjemme oss for «gudene»? Er Gud også slik? Det kan synes som om sangens konklusjon er at vi ikke behøver noe annet enn å bli den beste versjonen av oss selv, vi er gode nok som vi er. Det at alle har utfordringer som vi takler på vår egen måte gjør at vi alle er helter. Bibelen sier ikke nødvendigvis at vi er helter, men at vi er elsket, at vi er sett og verdifulle. Det er ganske andre briller å se på oss selv med.

 

Spørsmål:

Hva tenker Gud om det vi gjør galt?

Hva tror du kan være «demonene i våre sinn»?

 

Bibelvers

Salme 6 (bønn om frelse)

Salme 30,6 (Guds nåde mektigere enn Guds vrede)

Rom 8, 18-23 (det kristne himmelhåpet)

2 Kor 12,7-10 (kraften fullendes i svakhet)