De beste kildene

SAMTALEGUIDE: Fjerde del av samtaleopplegget knyttet til Stefan Gustavssons bok «Skeptikerens guide til Jesus» omhandler de beste kildene til Jesu liv.

 

Last ned hele samtaleguiden som PDF.

 

 

Video:

 

Hvor: Kapittel 10 – 11, side 91 – 112

 

De beste kildene

De beste kildene I de forrige kapitlene leste vi om at deler av Jesus-fortellingen kunne bekreftes av både jødiske og romerske historieskrivere. Kanskje vi også kan se til naturvitenskapen, til astronomi. Vi vet at Jesus ble født en gang mellom år 6 f.Kr og 4 f.Kr.. Matteus forteller at stjernetydere hadde sett en stor stjerne på himmelen. Fysikeren Sir Colin Humphreys sammenholder dette med astronomiske observasjoner, og mener at dette må ha vært en komet: Våren år 5 f.Kr. viste det seg en komet i dette området i over 70 dager. Vi vet også at Jesus ble korsfestet enten fredag 7. april år 30, eller fredag 3. april år 33. Ifølge Peter ble månen «til blod» når dette skjedde (Apg 2,20). En måneformørkelse kan gi fenomenet en blod-rød måne, og akkurat en slik formørkelse var synlig fra Israel fredag 3. april år 33!

Men de beste kildene vi har, er de fire skriftene som vi i dag kaller evangeliene. Tidlig på1900-tallet ble disse dokumentene ansett for åvære trosdokumenter eller folkelitteratur: Man mente at evangeliene ikke gav pålitelig informasjon om den historiske Jesus, men bare fortalte om den kristne menighets tro. Nyere forskning viser imidlertid at evangeliene ikke er trosdokumenter, men at de hører til sjangeren antikke biografier. De vil gi oss et bilde av Jesu liv, av historiens Jesus som gikk rundt i Midtøsten, og av det inntrykket han skapte hos dem han møtte.

Evangelistene hevder altsååpresentere et bilde av den historiske Jesus. Vi har her fire uavhengige historiske kilder som introduserer Jesus og hans historie. Disse er altsååforståsom en slags biografier som gir oss direkte tilgang til det inntrykket Jesus ga de rundt seg. Dette er både de beste og de mest utførlige kildene vi har til Jesu liv

 

Spørsmål til samtale

1

Tidlig på 1900 tallet var det vanlig åhevde at evangeliene fortalte oss om de kristnes tro, ikke om den historiske Jesus. Evangeliene fortalte om «troens Jesus», ikke om «den historiske Jesus».

 

•Hvis kristen tro handler om «troens Jesus», og ikke den historiske Jesus, kan kristen tro fortsatt væretroverdig?

 

2

Tror du det er mange i dag som anser evangeliene for åvære eventyr eller legender? Hvordan ville du møtt påstanden «dette er jo bare 2000 år gamle legender»?

 

3

Hva synes du om argumentene fra astronomi i kapittel 10? Hvordan påvirker slike argument ditt syn påevangelienes troverdighet?

 

4

Evangeliene forteller om overnaturlige hendelser, slik som helbredelser, demonutdrivelser og andre undere.

 

•Synes du et slikt innhold gjør at tekstene fremstårsom mindre troverdige? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Diskuter hvilket av disse tre utgangspunktene som er best:

a) å anta at mirakler ikke kan skje,

b) å anta at mirakler er veldig usannsynlige, eller

c) å anta at mirakler kanskje kan skje.

 

5

Evangeliene ble skrevet av Jesu tilhengere, og disse hadde en agenda med det de skrev. Johannes er åpen om sitt motiv. Han skrev «for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skalha liv i hans navn.» (Joh. 20,31)

 

•Finnes det noen skrifter som ikke har en agenda med det de skriver? Hvordan synes du tydelighet påegne motiv påvirker troverdigheten til en forfatter?

 

Hele samtaleopplegget i 7 deler finnes også her:

Del 1: Innledning & Hvorfor bry seg om evangeliene?
Del 2: Har Jesus eksistert? 
Del 3: Til kildene! 
Del 4: De beste kildene
Del 5: La øyenvitnene fortelle
Del 6: Kan vi stole på forfatterne?
Del 7: En kritikk av de nyeste kritikerne