Til kildene!

SAMTALEGUIDE: Tredje del av samtaleopplegget knyttet til Stefan Gustavssons bok «Skeptikerens guide til Jesus» tar for seg kildene vi har om Jesus, både i Bibelen, og utenfor Bibelen. 

 

Last ned hele samtaleguiden som PDF.

 

 

Video:

 

Hvor: Kapittel 7 – 9, side 59 – 89.

 

Tredje samling: Til kildene!

Vi ser fortiden gjennom øynene og skriftene til dem som har levd før oss. Men vi har ikke tilgang til alle detaljer rundt alt som skjedde i antikken. Det var ikke alt som ble skrevet ned. Forfattere gjør alltid sine utvalg. Det var ikke mange som kunne skrive (eller lese), og det var i tillegg dyrt å skrive (for å skrive ned hele NT på pergament ville man trenge skinn fra 75 geiter!). Dessuten er det ikke alle tekster fra antikken som har overlevd.

Av den grunn bør man unngå argument fra taushet. At en opplysning finnes i én kilde,  men mangler i en annen, er ikke et argument mot kildens troverdighet. Det er mange historiske hendelser vi egentlig hadde forventet å finne nedtegnet hos en gitt forfatter, men som likevel mangler. For eksempel: Rundt år 50 e.Kr. ble alle jøder beordret til å forlate Roma. Den som befalte dette var keiseren Claudius. En så dramatisk hendelse kunne vi selvsagt forventet å finne gjengitt av jødiske historieskrivere, som for eksempel Josefus, som levde på den tiden. Men ingen jøder nevner denne hendelsen. Lukas nevner det i en bisetning (Apg 18,2).

At en opplysning finnes i én kilde, men mangler i en annen, kan i seg selv ikke brukes som et argument mot opplysningens troverdighet eller kildens troverdighet. I stedet bør vi spørre oss: Finnes det flere kilder som sier det samme?

Hvilke kilder har vi til Jesu liv? De mest kjente kildene er de fire evangeliene, fire biografier etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Men det finnes også andre kilder: Den romerske  historieskriveren Tacitus, den jødiske historieskriveren Josefus, og ikke minst Paulus, jøden som  forfulgte de kristne, men som senere ble kristen selv.

 

 

Spørsmål til samtale

 

1

Jesus levde i en muntlig kultur. Få ting ble skrevet ned. Til og med store politiske ledere ble oversett av  historieskriverne. Likevel skriver både Josefus og Tacitus om Jesus.

• Hva sier dette om det hvilken betydning Jesus hadde?

• Hvilke konsekvenser får dette for vårt syn på evangelienes bilde av jesus?

 

2

Hva tenker du om det å skille mellom «bibelske kilder» og «utenom-bibelske kilder»?

• Er utenom-bibelske kilder mer troverdige?

• Er utenom-bibelske kilder mindre partiske?

 

3

Hvorfor kan man si at Paulus sine skrifter er bedre historiske kilder til Jesu liv enn Josefus og Tacitus  sine skrifter?

 

4

Paulus begynte som en motstander og forfølger av den kristne bevegelsen, men ble senere en kristen selv. Dette gjorde at han selv ble forfulgt.

• Hvilken betydning har dette for skriftenes troverdighet?

• Gjør dette Paulus sine skrifter mer eller mindre partiske?

 

5

Jesus-fortellingen er bakgrunn for brevene fra Paulus. Hvis Paulus vet så mye om Jesus, og Jesus  gjorde et så sterkt inntrykk på ham, hvorfor skriver han ikke mer om Jesu liv, hans undervisning og hans  handlinger?

 

 

Hele samtaleopplegget i 7 deler finnes også her:

Del 1: Innledning & Hvorfor bry seg om evangeliene?
Del 2: Har Jesus eksistert? 
Del 3: Til kildene! 
Del 4: De beste kildene
Del 5: La øyenvitnene fortelle
Del 6: Kan vi stole på forfatterne?
Del 7: En kritikk av de nyeste kritikerne