Hvorfor bry seg om evangeliene?

SAMTALEGUIDE: Første del av samtaleopplegget knyttet til Stefan Gustavssons bok «Skeptikerens guide til Jesus» omhandler Jesu eksistens.

 

Last ned hele samtaleguiden som PDF.

 

Video:

 

Hvor? Kapittel 1&2. Side 9 – 25.

 

Hvis du skulle utpekt historiens viktigste person, hvem ville du valgt? Det er minst to grunner til at Jesus fra Nasaret burde plasseres svært høyt på lista, kanskje på toppen.

For det første har han hatt en svært stor innflytelse på historien. Hva hadde skjedd hvis vi skulle renset historien for alt som har sitt utspring i personen Jesus? Etter alt å dømme hadde historien – og verden i dag – sett svært annerledes ut. Vi har lest at både universiteter, vitenskap, helsevesen og ideer om likeverd og omsorg har vokst frem fra kristen tro. For det andre kommer Jesus med noen svært oppsiktsvekkende påstander om seg selv. Han påstår at han har et unikt budskap fra Gud og at han selv er den eneste veien til Gud. Ja, han hevder at han er Guds egen sønn som har kommet i menneskelig skikkelse.

Dette gir oss god grunn til å spørre: Hvem var egentlig Jesus? Han som har betydd så mye for historien, og som kom med slike oppsiktsvekkende påstander om seg selv. Er det i det hele tatt mulig å vite noe om ham 2000 år etter hans død? Vi vil her undersøke de historiske kildene. For 2000 år siden levde det nemlig mennesker som sa at de kjente Jesus. Noen av dem skrev ned fortellinger om ham, om hva han sa og hva han gjorde, det vi i dag kaller ‘evangelier’. Men hvor troverdige historisk er disse skriftene? Det er nettopp dette spørsmålet, som er temaet i Gustavssons bok.

 

Spørsmål til samtale

 

Hvordan tror du samfunnet hadde sett ut om Jesus aldri hadde eksistert? Hvordan tror du livet ditt hadde sett ut om Jesus aldri hadde eksistert?

 

2

Kristen tro handler om noe som har skjedd, noe historisk. Derfor er det «som om kristen tro legger hodet på hoggestabben for offentlig granskning» (side 17)

• Hvordan ville det være med den kristne troens troverdighet dersom evangeliene skulle vise seg å ikke være troverdige?

 

3

Historiker Sherwin-White noterte seg at historikernes tillit til gresk-romerske skrifter økte, samtidig som bibelforskernes tillit til evangeliene dalte (side 12). Selv syntes han dette var meget underlig: Materialet i evangeliene hadde nemlig ikke dårligere kvalitet enn andre historiske skrifter fra antikken.

• Hvorfor tror du at noen er mer skeptiske til evangeliene enn til andre antikke skrifter?

 

4

Hvilke forskjell hadde det gjort for ditt liv dersom det viste seg at Jesu påstander om seg selv

·       –  var sanne?

·       –  var usanne?

 

5
I sentrum av den kristne tro står ett enkeltindivid i menneskeheten – Jesus fra Nasaret som gikk omkring på virkelige steder i vår verden og omga seg med virkelige mennesker. (side 17)

Gustavsson skriver at de fleste hellige tekster først og fremst handler om etikk, finne lykke, finne visdom eller åndelig innsikt. Kristen tro, derimot, handler først og fremst om noe som har skjedd i historien.

• Hvis du hadde spurt en gjennomsnittlig nordmann om hva kristen tro først og fremst handler om, hva slags svar tror du at du hadde fått?

 

Hele samtaleopplegget i 7 deler finnes også her:

Del 1: Innledning & Hvorfor bry seg om evangeliene?
Del 2: Har Jesus eksistert? 
Del 3: Til kildene! 
Del 4: De beste kildene
Del 5: La øyenvitnene fortelle
Del 6: Kan vi stole på forfatterne?
Del 7: En kritikk av de nyeste kritikerne