Det moralske argument

Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet

Trenger moralen vår en forklaring og en forankring? Det moralske argumentet berører oss ofte mer eksistensielt enn de andre gudsargumentene, fordi det angår våre verdier, noe som betyr mye for oss. 

I møte med jødeutryddelse, terror og misbruk av barn, er det vanskelig å slå seg til ro med at moralen bare skulle være subjektiv og relativ. C.S. Lewis er kjent for formuleringen av det moralske argumentet i klassikeren Se det i øynene, etter han selv hadde beveget seg fra ateisme til tro på at det måtte finnes en Gud. 

Det moralske argumentet kan formuleres på ulike måter. I denne videoen formuleres det slik:

  • Hvis Gud ikke finnes, finnes ikke objektive moralske verdier og plikter
  • Det finnes objektive verdier og plikter
  • Derfor finnes Gud

Det springende punktet i det moralske argumentet er begrepet «objektiv», som er det motsatte av «subjektiv». Spørsmålet er altså om noe er galt kun ut fra en persons subjektive preferanse, eller om en handling også kan være gal objektivt sett, og dermed gjeldende for alle. Det første premisset begrunnes ofte ut fra mange ateisters uttalelser, og ut fra at det i et naturalistisk univers (uten Gud) ikke synes å være grunnlag for objektive verdier og plikter: Hverken naturen eller dyreverden forpliktes av moralske lover. Man kan argumentere for det andre premisset ved å vise at subjektiv moral fører oss til urimelige konklusjoner, og ved at vår samvittighet bekrefter at noen handlinger er objektivt moralsk gale.

Diskusjonen om dette argumentet dreier seg ofte om spørsmålet om moral er objektiv eller subjektiv, og om ateisme (eller naturalisme) medfører at moralen ikke kan være objektiv. I møte med utbredte individualistiske og relativistiske holdninger i dag, kan det være mer krevende enn tidligere å argumentere for at moralen er objektiv.

(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)Anbefalte ressurser: 

Hvorfor er kristen tro troverdig? Videoserie med tilleggsressurser 

  1. En samtale med Bill Craig om vår nye videoserie
  2. Finnes Gud?  1. Det kosmologiske kalam-argumentet
  3. Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet
  4. Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet
  5. Hvem hevdet Jesus at han var?
  6. Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta
  7. Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: ForklaringeneTeksting av videoserien til norsk samt utvikling av disse ressurssidene er gjort med støtte fra stiftelsen BioCosmos