Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet

Universet synes å være fininnstilt for liv. Men peker dette på eksistensen av en Skaper? Dette hevdes i det gudsargumentet som kalles «fininnstillingsargumentet».

Forskerne har funnet at universet vårt er helt avhengig av et stort antall konstanter. Disse må være fininnstilte på en fabelaktig måte for å gi mulighet for at et fysisk univers med materie, kjemi og intelligent liv kan eksistere. 

Dette argumentet spør etter årsaken til denne fininnstillingen. Argumentet kan formuleres slik: 

 • Universet er fininnstilt.
 • Fininnstillingen kan enten ha sin årsak i nødvendighet, tilfeldighet eller design. 
 • Nødvendighet og tilfeldighet forklarer ikke fininnstillingen.
 • Fininnstillingen forklares best av design. 
 • Denne designeren er Gud.

Dette argumentet baserer seg på aktuell kunnskap innenfor naturvitenskapene. Videoen har fokus på kosmologi, noe som gjenspeiles i eksemplene på fininnstilling i videoen. 

Det er også en omfattende diskusjon om fininnstilling innenfor biologi. Ateister som biologen Richard Dawkins hevder at evolusjonsteorien gjør tanken om en Skaper helt overflødig. I motsetning til dette finner vi tanken om «intelligent design», som hevder naturen fremviser komplekse fenomener som ikke kan forklares av rent naturlige årsaker, – uten referanse til en intelligens. Det er viktig å merke seg at «intelligent design» ikke må forståes som et alternativ til evolusjon, men derimot utfordrer tanken om at naturalistiske forklaringer er tilstrekkelig for å forklare alle fenomener i biologien.

Selv om kristne fagpersoner ser ulikt både på evolusjon og «intelligent design», vil mange likevel henvise til vår kunnskap om DNA som tydelig tegn på fininnstilling innenfor biologien. Det skapte store bølger da en av det 20. århundrets fremste analytiske filosofer, Sir Anthony Flew, endret sitt syn på Guds eksistens. Han forteller om dette i boken There Is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind. Her legger Flew særlig vekt på fininstillingsargumentet ut fra kompleksiteten i DNA.
(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)Anbefalte ressurser: 


Hvorfor er kristen tro troverdig? Videoserie med tilleggsressurser 

 1. En samtale med Bill Craig om vår nye videoserie
 2. Finnes Gud?  1. Det kosmologiske kalam-argumentet
 3. Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet
 4. Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet
 5. Hvem hevdet Jesus at han var?
 6. Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta
 7. Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: ForklaringeneTeksting av videoserien til norsk samt utvikling av disse ressurssidene er gjort med støtte fra stiftelsen BioCosmos