Forbuden frukt

AKTUALISERING: Et sitat fra et Youtube-klipp av den Emmy-vinnende TV-serien «Breaking Bad» aktualiserer menneskenaturens dragning mot det forbudte og ulovlige.

 

«Sometimes forbidden fruit taste the sweetest.»

– Hank Schrader, Breaking Bad.

 

Nøkkelord: etikk, lov, menneskenaturen, moral, ondskap, synd

 

Bakgrunn

Den Emmy-vinnende TV-serien Breaking Bad handler om Walter White. Walter er kjemilæreren som får påvist alvorlig lungekreft. I en blanding av desperasjon og likegyldighet får Walter for seg at han kan begynne å lage metaamfetamin for å betale for kreftbehandlingen og forsørge familien sin. En ting leder til den neste, og før Walter vet ordet av det er han blitt en kriminell løgner med mord på samvittigheten.

Hank Schrader er Walter sin svoger. Hank er DEA-agent (narkotikapoliti) og en moralens vokter i TV-serien. Han er uvitende om Walters foretak, men jakter på denne nye metaamfetamin-kokken, uvitende om han jakter på en i sin egen familie.

Etikk og moral berøres stadig vekk i Breaking Bad, så også i episoden (ep.6, sesong 1) da Hank, i et sjeldent svakt øyeblikk, drar fram noen ulovlige kubanske sigarer som han byr Walter. Det er når Walter spør om ikke dette er ulovlig at Hank svarer at «noen ganger smaker forbuden frukt søtest».

Walter fortsetter i scenen å filosofere over gjeldende lover. Han mener de er helt vilkårlige, og peker på at alkoholen de drikker til sigarene ville vært ulovlig om dette var i 1930. Hank er uenig i at lovene er vilkårlige. Han kontrer med at tankegangen Walter presenterer er en han ofte møter på i fengsel. Der forsøker ofte innsatte å rasjonalisere sine ugjerninger gjennom å anse lovene som urettmessige eller vilkårlige.

 

Forslag

Tilknytningspunktene er flere. Men nettopp dette med forbuden frukt kan være en naturlig innfallsvinkel. Allusjonen til Eden og syndefallsfortellingen er tydelig.

Hva er det som gjør at vi trekkes mot det forbudte? Har du/dere kjent på lysten til noe ulovlig? Kan dere komme på noen grunner til å la være å søke det forbudte? Kan du beskrive «ettersmaken» av forbuden frukt? Hvorfor har Gud satt noen rammer i Bibelen?

I kirkens syndsbekjennelse bekjenner vi «lysten til det onde i mitt hjerte». Jesus sier også at det er innefra at de onde tankene kommer (Mark 7,21). Hvofor har vi denne lysten? Hva gjør den med oss? Og hva er løsningen?

Bibelvers

Mark 7,21 (Synden kommer innenfra)
Joh 8,34 (Den som gjør synd, er syndens slave)
Rom 7,15ff (vi gjør det vi ikke vil, men det vi vil gjør vi ikke)
Gal 5,1 (Jesus har frigjort oss fra slaveriet under synden)