Foto: UIP

Hva skal vi tro om himmelen?

AKTUALISERING: Den kinoaktuelle filmen «Heaven is for Real» skaper debatt i kristne miljøer. Er det sant at den lille gutten i filmen virkelig fikk se himmelen? Bruk anledningen til å minne om hva Bibelen selv sier om himmelen og hvem den er for.

 

Andre saker om Heaven is for Real på snakkomtro.no:

FILMKVELD: Samtaleguide
ARTIKKEL: Himmelen og himmelfilmen

 

Nøkkelord: Evigheten, himmel

Bakgrunn

Da boka Himmelen er på ornt`li kom til Norge i 2012, ble den årets bestselger i kategorien kristen litteratur. (Se artikkel i Dagen her). Nå er filmen her, og vi kan oppleve på kino-lerretet hvordan familien og lokalmiljøet til Colton Burpo reagerer når de skal prøve å gjøre seg opp en mening om hva han egentlig har opplevd på operasjonsbordet. Så han himmelen, eller var det hjernen som spilte ham et puss?

Forslag

Vi kan nok regne med at det blir like stor uenighet i kristne miljøer om filmens troverdighet, som det var da boka kom i 2012. Noen vil la seg begeistre av at Colton «virkelig» så Jesus og himmelen, mens andre vil være skeptiske og si at dette er kommersielt oppspinn og religiøst svermeri.

Det filmen ikke sier noe særlig om, er hvem som kommer til himmelen og hva kriteriet er for å komme dit. Det mest nærliggende er nok å tolke det slik at alle som Gud er glad i, kommer til himmelen. Og det betyr jo egentlig alle mennesker.

Bruk denne anledningen til å snakke om at det viktigste slett ikke er hvorvidt filmen er sann og troverdig, her er det ok å være uenige. Man kan tolke en film på mange vis og på mange nivåer.

Filmen vil uansett bli glemt om en stund, og nye filmer komme på plakaten. Det viktigste er å finne ut hva Bibelen sier om himmelen. Det er Bibelen som er Guds ord, og det er der vi kan finne ut hva vi trenger å vite om både livet her og i evigheten.

Forslag til momenter fra Bibelen

Bibelen sier at vi skal fortsette å leve også etter at dette livet er slutt. Det neste livet vil ikke ha noen ende, det vil være evig. Det vil ikke være begrenset av tid, og vi vil ikke preges av at tiden går. Lille Colton har rett når han sier i filmen at «ingen har briller i himmelen.»

Det står også i Bibelen at de som får leve sammen med Gud i evigheten, ikke skal kjenne til sorg, skrik eller smerte.

Jesus selv sa at det finnes to alternative utganger fra livet. Enten går vi over til en evighet i Guds herlighet, eller så går vi til en evighet uten Gud. Det siste er så levende og dramatisk skildret i Bibelen, at vi sjelden siterer det i kristen forkynnelse. Vi synes nok det blir for sterk kost, for vanskelig å forholde seg til. Som en av damene i menigheten sier i filmen: «Himmel og helvete har alltid blitt brukt til å manipulere og skremme folk….» Ingen av oss ønsker vel å skremme noen. Men er det et altenativ å tie helt stille om hva Bibelen sier om livet etter døden?

Jesus sier at den som tror på ham, den får et nytt liv som begynner her og nå, og varer helt inn i evigheten. Bare ved å tro på Jesus, kan vi få se himmelen med egne øyne.

Bibelvers

Joh. 3,16 (den som tror på Jesus har evig liv)
Åp 20,11- 15 (Dommen)
Åp 21,1-8 (En ny himmel og en ny jord)