Rachel wins a Tony for best actress in a musical (as if anyone ever had a doubt)!

Glee om vennskap

AKTUALISERING: Ikke bare kan du endres som person av å være nær mennesker, men bildet av deg overfor andre endres ut i fra hvilke venner du har.

 

Sitat:
– Venner betyr alt. Du defineres av dem du omgås

(June Dolloway, Glee, sesong 5, episode 18).

 

Tema: Vennskap, identitet, selvbilde, verdi

Bakgrunn

«Glee» er en amerikansk musikalkomedie/dramaserie der man blir kjent med en gjeng ungdommer på den fiktive skolen William McKinley High School. Her er gjengen med i en såkalt glee club, en korgruppe. Ungdommer som går i kor er i serien automatisk nederst på rangstigen på skolen.

Sitatet er hentet fra nest siste sesong. Flere av elevene er nå i gang med et nytt liv i New York, blant annet Blaine Anderson som går på den prestisjetunge skolen NYADA – New York Academy of the Dramatic Arts. Her møter han den rike new yorkeren June Dolloway, som spilles av Shirley MacLaine. Hun tar ham under sine vinger og introduserer ham for sitt utstrakte nettverk av venner som er minst like rike på penger, suksess og innflytelse.

 

Forslag

Vennegjenger har over flere tiår vært et gjennomgående tema i tv-serier. Det var kanskje serien «Friends» som satte en ny standard for hva vennegjengen betyr for unge mennesker: Den er i mange tilfeller viktigere enn familie. Den kan velges, i motsetning til familien. Man tåler mye av venner, fordi man kan stole på at de stiller opp når det behøves. Etter «Friends» kan det ramses opp vennebaserte plots i fleng: «How I Met Your Mother», «Big Bang Theory», «Grey´s Anotomy», «That ´70s show» osv.

Man formes av dem man omgås. Men June Dolloway trekker meningen med venner enda lenger: Ikke bare kan du endres som person av å være nær mennesker, men bildet av deg overfor andre endres ut i fra hvilke venner du har. Venner betyr ikke nødvendigvis alt fordi de gir deg en følelse av tilhørighet og å bli sett, men fordi de gir deg det rette imaget og inngang til de ønskede kretser. Da blir også venner noe som velges ut i fra hva de kan gi deg, ikke nødvendigvis ut fra hvordan en trives sammen eller hvilken historie man deler.

Ordspråkene beskriver en sann venn som noen som er mer trofaste enn en bror. Samtidig påpekes det at noen venner faktisk kan skade hverandre (Ordspr 18,24). Bibelen er klar på at det finnes mange som er villige til å gå langt for å få de «rette» vennene: Mange smisker med storfolk, alle er venner med dem som gir gaver. (Ordspr 19,6). Hvilken verdi har vennene våre for oss? Hva sier Bibelen om relasjoner? Hva forteller det om oss hvilke venner vi har (eller ikke har)?

Bibelen har et annerledes syn på vennskap: Jesus sier at den som vil være hans venn, må gjøre det han befaler. Er det et fristende vennskap?

 

Bibelvers

Salme 119,63 (Å være venn med alle som frykter Herren)
Ordspr 14,20 (Mange vil være venner med den rike)
Ordspr 27,10 (Hold dine venner nær)
Luk 5,20 (Jesus kaller den lamme sin venn)
Luk 16,9-13 (Om å kjøpe seg venner)
Jak 2,23 (Abraham ble kalt Guds venn)