Gud og vitenskapen – livets utvikling

AKTUALISERING: Andre episode av dokumentarserien «Gud og vitskapen» på NRK, har livets utvikling som tema. Her finner du en samtaleressurs knyttet til episoden.

 

 

Nøkkelord: Ateisme, Evolusjonsteorien, Religion, Tro, Vitenskap

Bakgrunn

I etablert vitenskap er forståelsen av livets utvikling forankret i Charles Darwins evolusjonsteori. Siden utgivelsen av «Artenes opprinnelse» i 1859 har ateister lagt beslag på Darwins arbeid i et forsøk på å gjøre Gud overflødig. En følge av dette er at millioner av mennesker i dag tenker at de må velge mellom evolusjon og en skaper.

Dette gjelder også blant kristne som ikke ser noen mulighet til å få evolusjon til å passe med skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. (Tilsvarende situasjon finner en også innen Islam).

Evolusjon blir altså fremstilt som en trussel mot Gud. Men før vi kan avgjøre om det virkelig er en trussel, må vi forstå evolusjonsteorien, og vi må avklare hva vi mener med ’Gud’.
Charles Darwin

Forslag

I kveldens episode av «Gud og vitskapen» drøftes Darwins evolusjonsteori.

Evolusjon vs Gud?

Hvis liv utviklet seg slik Darwin beskrev det, hvilke av de følgende påstandene tenker du da er sann – og hvorfor?

«Det finnes ikke noe behov for en skaper.»
«Det er mindre behov for en skaper.»
«Det finnes fortsatt sterke argument for en skaper.»

1.Mosebok 1 og etablert vitenskap

Noen kristne mener at skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1 innebærer seks 24-timers dager. Dette er en av grunnen til at mange tenker at det er en grunnleggende konflikt mellom religion og vitenskap. Dette er av noen av bidragsyterne i kveldens episode mener:

«En av feilene folk gjør når de leser 1. Mosebok 1 og 2, er å se på kapitlene som en vitenskapelig fremstilling med seks dagers hektisk guddommelig aktivitet.» – John Polkinghorne

«Dagene må betraktes i en vanlig forstand som 24-timers dager.» – Andy McIntosh

«Bibelen insisterer ikke på at jorden er ung.» – John Lennox

«Forfattereen av 1. Mosebok 1 har hele (den evolusjonære) seksvensen i riktig rekkefølge…Jeg begynner å finne plass til Gud.» – Andrew Parker

Er det rett å tolke dagene i 1. Mosebok som perioder på 24 timer? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Hva tenker du om Andrew Parkers observasjon og konklusjon?
I hvilken grad bør funnene i etablert vitenskap tas med i betraktningen når man tolker åpningskapitlene i 1. Mosebok?

 

For flere spørsmål – og en grundigere innføring til kveldens episode: Sjekk ut samtalearket under «Samtale» på SNAKKOMGUD.NO.