Gud og vitenskapen – Menneskets bevissthet

AKTUALISERING: I tredje og siste episode av dokumentarserien «Gud og vitskapen» på NRK, er temaet menneskets bevissthet. Her finner du en samtaleressurs til episoden.

 

Nøkkelord: Ateisme, Religion, Tro, Vitenskap,

Bakgrunn

Tredje og siste episode av «Gud og vitskapen» går i kveld, på NRK 2. I dette programmet ser en på den menneskelige bevissthet utrolige evne til å gjøre oss bevisst på oss selv, til å tenke, være kreative og lete etter forklaringer. En spør om alt dette kan være resultat av naturlige prosesser alene, eller om menneskets bevissthet snarere gir oss de verktøyene som gjør at vi kan oppdage – og forholde oss til – en skaper.

Forslag

To av temaene som berøres i kveld omhanlder tro og bevisgrunner.

Tro

«Folk er skuffende godtroende i sine trossystemer.» – Justin Barrett

«Hjernen er egentlig en trosmasking. Den har ikke annet valg enn å konstruere tro om alt mulig.» – Andrew Newberg

«Religiøs tro trenger kanskje å bli ekstra grundig undersøkt.» – Justin Barrett

Spørsmål:

Hvor stor tendens mener du at vi har til å godta, mer eller mindre ukritisk, det vi har lært av vår familie, omgangskrets og kultur?

Tenker du at religion bare er en annen form for godtroenhet eller overtro?

Hva mener du er farene ved ikke å stille spørsmål? Hvordan kan vi bli trygge på at det vi tror på, faktisk er bevisst valgt av oss selv, ikke bare overtatt av oss?

Bevisgrunner

«Å gå glipp av Gud, som er den ytterste virkelighet og som skapte oss, det er å gå glipp av den endelige meningen med selve livet.» – John Lennox

«Jeg tror ikke jeg hadde ønsket at at det skulle være en Gud.» – Daniel Dennett

«Vi har beretninger fra noen mennesker som har vært ateister hele livet… og så snudd på dødsleiet og sagt til familien: ’Jeg tok feil’.»

«Dette er dramatisk forskjellige syn på virkeligheten.» – Chuck Colson

Spørsmål:

Hvilke tanker gjør du deg etter å ha sett dette programmet, – og kanskje de andre i serien: Tenker du nå at Guds eksistens er usannsynlig, sannsynlig eller sikker?

Hvordan vil du begrunne din oppfatning?

For flere spørsmål – og en grundigere innføring til kveldens episode: Sjekk ut samtalearket under «Samtale» på SNAKKOMGUD.NO.