Day 3. Set: 5k Amphitheatre. Feeding the 5k. Bread. Fish. Boy with Bread & Fish. Nature

Håpets måltid


Påskehøytiden er kontrastenes høytid. Fra øredøvende jubel på palmesøndag til taktfaste, harde hånsord på langfredag. Og i mellomtiden, den vemodige, sorgtunge skjærtorsdagen. 

Eyvind Skeie skildrer disse kontrastene mesterlig i 316 salmer og sanger, her vi henter inspirasjon i forberedelsen til årets påskehøytid. Midt i korona-krisens håpløshet går vi mot håpets høytid. 

I dagens salme dras oppmerksomheten mot Jesu siste måltid. Der dveler vi, og innser at dette er håpets måltid! Og hvor ender vi? Jo, i den freden som stråler fra Jesu kors. En fred som tilbys oss alle!


Du satt ved bordet i det siste måltid,
og reiste gjennom natten mot din død.
Mens noen hadde åpnet seg mot sviket,
satt du og delte hellig vin og brød.

I hjertet ditt lå sorgen for oss alle,
som snart skal smake døden på vår jord.
Men dine hender løftet sakramentet,
til trøst og håp for alle dem som tror.

Så gikk du stille bort til korsets pine,
det var et ganske mørkt og bittert sted.
Men der ble våre hjertesår til dine,
og derfra stråler lyset som gir fred. Andakten er en del av en andaktsrekke også publisert i avisen Fædrelandsvennen, som er knyttet til uken før påske.