Hva er viktigst – image eller sannhet?

AKTUALISERING: Hvor viktig er imaget ditt for deg? Spørsmål til samtale fra et klipp om status og image i «The Big Bang Theory».

 

Foto: Sonja Flemming/CBS © 2013 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
Foto: Sonja Flemming/CBS © 2013 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

 

Tema: Status, image, identitet, selvforståelse, selvpresentasjon, løgn

Aldersgrense: 15 år

 

Les gjerne artikkelen: «Bare underholdning – eller?» om «The Big Bang Theory» som bakgrunn. Bakgrunnen for aktualiseringen er utarbeidet av høyskolelektor Ingvild Thu Kro, og tilrettelagt av SnakkOmTro.


Bakgrunn

Klipp
BigBangTheory_S6_DVD_fSesong 6, episode 14: «The Cooper/Kripke Inversion»
Start: 14.52
Stopp: 15.12

DVD-en kan kjøpes på blant annet Platekompaniet.no

Les om visning av klipp fra tv-serier på delrett.no

 

 

Sheldon er The Big Bang Theorys fremste nerd. Han er lynende smart, med en IQ som overgår de aller fleste. For Sheldon – og hans image – er det å være den beste fysikeren man kjenner til, noe av det viktigste i livet. Det oppstår imidlertid en krise når Sheldon må samarbeide med Kripke, en kollega på universitetet som Sheldon mener er klart underlegen han selv. De blir satt til å jobbe sammen om et prosjekt de begge har gjort begynnende arbeid på. Motvillig og etter flere avledningsmanøvrer, utveksler de arbeidene sine for å kunne sette seg inn i den andres arbeid og jobbe videre sammen.

Foto: Sonja Flemming/CBS © 2013 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
Foto: Sonja Flemming/CBS © 2013 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

 

Sheldon gjør nå en sjokkerende oppdagelse: Kripkes arbeid er mye bedre enn hans eget! For Sheldon er dette alvorlig for hans image. I det øyeblikket han – for en kort stund – ikke er best, er det nesten som grunnlaget for hans status forsvinner. I et forsøk på å rette opp dette inntrykket og redde sitt eget image og status, lyver Sheldon overfor Kripke om hvorfor hans eget arbeid er så dårlig. Det vil si, han kommer ikke opp med løgnen selv, men lar Kripke beholde antakelsen om at det lave nivået skyldes Sheldons kjæreste og at de har så mye sex at han blir ukonsentrert. Sannheten er at Sheldon og Amy aldri har hatt sex og at det er uaktuelt for Sheldon fordi han finner seksuell omgang frastøtende. Han innrømmer dette senere overfor Penny, som utfordrer han på hvorfor han ikke avkreftet Kripkes antakelse.

 

Sitat:
Penny: «Hvorfor fortalte du ikke sannheten?»
Sheldon: «Fordi det ville satt meg i et dårlig lys. En tåpelig løgn får meg til å se bra ut.»

 

Forslag

Det ser ut til at Sheldon setter sitt eget image og status høyere enn sannheten, og tyr derfor gjerne til en løgn for å hevde seg selv og sikre at han oppfattes av andre slik han selv ønsker. Med andre ord avslører Sheldon at image er viktig for han, i form av den status den sikrer ham som forsker og vitenskapsmann. Her ser vi spor av en tydelig individualisme, hvor en setter seg selv først og tyr til nødvendige midler for å hevde seg selv.

Spørsmålene nedenfor kan brukes som bakgrunn for en andakt eller tale om temaet, eller som utgangspunkt for samtale i grupper etter visning av klippet (nederst står det mer om opphavsrett ved bruk av film/tv-serier).

 

 

Foto: Sonja Flemming/CBS © 2013 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
Foto: Sonja Flemming/CBS © 2013 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

 

Spørsmål til samtale

 1. Hva sier denne situasjonen og sitatet om Sheldons behov for å sikre eget image og status?
 2. Hva tror du Sheldon mener med «en tåpelig løgn»? Er det ok med slike «tåpelige løgner» (enkle, «hvite» løgner)?   Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Hva sier denne situasjonen og sitatet om et syn på sannhet?
 4. «Sannheten må frem» sies det ofte i ulike nyhetssaker. Hvordan ser du på dette ordtaket i relasjon til denne situasjonen og sitatet i The Big Bang Theory?
 5. I hvilken grad tror du unge mennesker i dag kan kjenne seg igjen i Sheldons trang til å sikre eget image og status? Hvorfor tror du image og status er så viktig for unge mennesker?
 6. Hva sier det om et syn på identitet? Hva utgjør egentlig hvem vi er? Må vi skape vår egen identitet eller er vi gitt en identitet?

 


 

 

 

Opphavsrett ved bruk av film
For å lovlig vise en film eller tv-serie må minst ett av disse fire punktene være på plass:

 • Tillatelse fra distributøren i Norge
 • Lisens fra ett av de to lisensselskapene i Norge
 • Filmen vises i et privat hjem – eller «innenfor den private sfære» (opptil 25 mennesker)
 • Klippet kan sies å være et sitat, så du trenger ikke tillatelse
  Med dette menes at «så lenge en holder seg til god sitatskikk er sitatretten relevant for bruk av helt korte klipp som viser én aktuell problemstilling» (Clara.no)