Guds ord

Korte svar: Hva innebærer det at Bibelens ord kommer fra Gud?

Korte svar Peter J WilliamsAv Peter J. Williams


Peter J. Williams er rektor og daglig leder ved Tyndale House, Cambridge. Han tok sin MA, Phil og PhD ved Cambridge University,  i studier av gamle språk som er knyttet til Bibelen. Siden har han undervist i hebraisk og arameisk samt Det gamle testamentet. Peter J. Williams er også medlem av oversettelseskomiteen av den engelske Bibelversjonen English Standard Version.  


Kristne har alltid trodd at Gud snakker, og at han taler faktiske ord. Disse ordene er skrevet ned i Bibelen. Dette er troen til både katolikker, ortodokse, greskortodokse, russiskortodokse og protestanter. Det er også jødenes tro i forhold til Det gamle testamentet, til og med samaritanerne ser slik på de første fem bøkene i Bibelen.

Ideen om at Gud taler spesifikke ord blir nå til dags ofte kalt «inspirasjon». Problemet med det ordet er at vi også kan snakke om at Mozart ble inspirert. Mange tenker i dag at Gud ikke har gitt ord, han har bare gitt ideer, bilder og begreper. Vi trenger å anerkjenne at kristne alltid har trodd at Gud gav ord. Det var det Jesus trodde. Han siterte Det gamle testamentet som ord gitt av Gud. Derfor trenger vi å tro at Gud har gjort det.

Det betyr ikke at Gud har diktert alle ordene i Bibelen til mennesker. Mange bøker i Bibelen er et resultat av at mennesker har reflektert og tenkt. Lukas er et godt eksempel. Han sier at han har gjort sine undersøkelser og skrevet det ned. Så det er ikke slik at prosessen er et diktat, det er mer slik: Når Lukas er ferdig med dette arbeidet, kan han si «jeg undersøkte disse ordene og jeg skrev dem ned» og Gud kan også si «hvert av disse ordene kommer fra meg».

Så prosessen er ikke diktat, men resultatet er tilsvarende.

Les gjerne også artikkel av Stefan Gustavsson om hva det innebærer at Bibelen er Guds ord.

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

Se gjerne flere Korte svar her