Hvorfor er Damaris så opptatt av populærkulturen?

SVAR: – Fordi filmer, tv-serier, musikk, litteratur etc. spiller en så sentral rolle for folk flest.

Mange, både kristne og ikke-kristne, vil helst tenke at dette er «bare underholdning», men ingen ting av det som formidles her, er jo nøytralt.

Vi i Damaris – og Snakk Om Tro – vil derfor hjelpe alle som vil, til å forstå mer av hva som ligger under overflaten i mediefortellingene, og vurdere budskapet ut fra kristen tro.