The Shack iTro
Octavia Spencer stars as 'Papa' in THE SHACK.

Hvorfor er det uenighet om The Shack?

Da boken «The Shack» kom, solgte den i bøtter og spann, også her til lands. Mange opplevde at livet ble helt forandret av å lese boken, mens andre ble opprørte over hvordan Gud blir fremstilt.

Nå har filmen kommet, og debatten er i gang. Hva dreier oppstusset seg om?

Tolke teksten i sin sammenheng

Først et par ting som er greit å huske på. Siden dette er kristen fiksjon, er det noen ganger vanskelig å vite hva William P. Young faktisk mener med det han skriver. Er det han selv som mener noe, eller er det karakterene? Det betyr at vi først må forsøke å tolke teksten i sin sammenheng, og først deretter se til Bibelen.

For det andre har historien hatt enormt sterk følelsesmessig påvirkning på mange av leserne. Det samme vil nok gjelde filmatiseringen. Det kan noen ganger gjøre det vanskelig å holde avstand og se på om det som formidles er rett og sant.

Gud inviterer ham til skuret

The Shack handler om familie som er knust av sorg. Under en ferie blir Mack Phillips’ (Sam Worthington) unge datter Missy bortført. Kroppen blir aldri funnet, men politiet finner bevis i et forlatt skur som tyder på at hun er drept.

En dag får Mack et merksnodig brev som tilsynelatende er fra Gud. Herren selv inviterer Mack nettopp til skuret for å møtes. Selv om han er svært usikker, drar Mack, og han tilbringer en helg sammen med Gud som er tre personer i en: Gud Fader (kalt Papa), Jesus Kristus og Den hellige ånd.

Samtalene de har handler om hvordan Mack lider og hvor vanskelig det er for ham å stole på en Gud som kunne la hans datter bli behandlet på en slik grusom måte. Mye av det historien forteller er til hjelp for å forstå hvorfor vi må oppleve lidelse. Vi kan hvile i at Gud handler, også når vi ikke forstår hva Han gjør. Gud kommer til oss der vi er.

 

Se også Bjørn Hinderakers artikkel om The Shack

 

Gud som kvinne

Det er flere ting ved måten fortellingen snakker om Gud på som løftes frem i diskusjonen om The Shack, men det er to områder som er spesielt utfordrende.

Gud Fader har skikkelse av en mørk kvinne, Jesus er en snekker fra Midtøsten, og Den hellige ånd er en ung kvinne fra Asia.

Her får noen problemer, både med å se for seg Gud Fader som en kvinne, og med hva Bibelen sier om å ikke lage avbilder av Gud. Å vise en Gud som både er én og som samtidig er tre personer er vanskelig. I The Shack blir det så viktig å vise hele treenigheten som kjærlig og opptatt av relasjoner at ærbødigheten og helligheten forsvinner – det blir ingenting å tilbe.

Noen forskjeller fra Bibelen

Den andre, store utfordringen antydes både i boken og filmen, og Young har skrevet mer tydelig om det nylig. Han hevder at alle kommer til himmelen, uansett hva de tenkte om Gud mens de levde. Det kaller vi universalisme, og betyr at resultatet blir det samme for alle.

Det blir ingen konsekvenser for dem som velger Gud bort. Det eneste man kan gå glipp av, er en relasjon til Gud her på jorden. Problemet er at det er ikke en slik Gud vi møter i Bibelen, der ser vi at han ikke tåler synd.

The Shack er mer enn bare en varm historie. Ved å legge ord i munnen på selveste Gud, ønsker den å si noe om hvem Gud er. Fortellingen gir oss muligheter til å tenke over hvem Gud er, hva treenigheten er, hva vi tenker om lidelse, hva som er konsekvensen av synd, og det er ikke lite.

Men samtidig som vi lytter til hva historien forteller, må vi være minst like nøye med å lytte til hva Bibelen sier. Der vil vi finne noen forskjeller.

 

Se også samtaleguide til The Shack

 

Artikkelen ble først publisert i ungdomsmagasinet iTro.