Grill en kristen seksualitet

Hvorfor skal Gud absolutt mene noe om min seksualitet?


Det er ikke bare Gud som mener noe om vår seksualitet, samfunnet har også sterke meninger og reguleringer. Hvorfor bør vi høre på hva Gud har sagt om hva han mente med seksualiteten?

Samtale med Brit Kari Urdal.


EKSTRA RESSURSER


Hør Jon Romuld Håversen og Stefan Gustavsson i Lagspodden: Om det er noe filmer og TV-program får frem, er det at seksualitet er viktig for folk. Når også Bibelen snakker en hel del om sex er det ikke rart at et av de første spørsmålene som dukker opp i samtaler om tro også handler om seksualitet. Disse spørsmålene blir formulert på ulike måter og kan ofte være vanskelig å besvare godt. 


Hvor radikal var egentlig Paulus i sitt syn på sex og samliv? Hør Ivar Vegge:

Er pornografi bare uskyldig moro? Eller skader det mennesker, relasjoner og samfunn? Hør Alexis Lundh om pornografiens skadevirkninger, og om hvordan vi best kan møte den hyperseksuelle kulturen:

Vi lever alle i kjølvannet av «den seksuelle revolusjon». Men hva besto egentlig revolusjonen av? Hva drev den? Hvor radikal var den? Hvilke følger har den fått? Hvordan er vi påvirket av den i dag? Stefan Gustavsson underviser, og følger opp med seminaret «En ny seksuell revolusjon: Kjærlighet, erotikk og sex i et kristent perspektiv.https://open.spotify.com/episode/55h9twF6yXy3HzqvNVk9fU?si=57280a1c69134fd1 https://open.spotify.com/episode/55h9twF6yXy3HzqvNVk9fU?si=57280a1c69134fd1