Det finnes ulike måter å bruke trosforsvar eller apologetikk på. Det er gode verktøy både for en selv og i møte med andre. Her får du tips om flinke apologeter, ulike metoder og noen lure tanker om hvordan man kan utfordre andre til å tenke gjennom sin tro.

Samtale med Margunn Serigstad Dahle.

EKSTRA RESSURSER

Apologetikk kan ta mange former. Hør Steinar Hvalvik om diakoni, nestekjærlighet i praksis, som apologetikk:

Videoserien «Grill en kristen» er produsert med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.