veivalg

Ikke hvordan, men hvem

«Hadde jeg bare sett skriften på veggen!» eller «Hadde jeg bare fått den overbevisende følelsen!» Uttrykksmåten kan være så forskjellig, men behovet for et svar er like sterkt. Hadde vi bare visst hva vi skulle velge! Kunne vi bare fått et klart svar fra Gud selv!

Kjenner du deg igjen? Vi er mange som gjør det, enten det gjelder store veivalg i livet eller mer hverdagslige beslutninger. Med iver ville vi ha bladd i en bok med tittelen «Fem trinn til gode valg». Og mange stemmer i samtiden tilbyr nettopp en slik enkel oppskrift på de mest krevende valgene.

Hvilke råd gir så disse stemmene? Jo, en rekke oppmuntringer til å kjenne etter hva som føles best, hva som gir oss mest. «What’s in it for me?» er mer enn tittelen på en svensk hit fra 2005. Enkel oppskrift, raskt resultat. Begge deler vinner gjenklang i oss. Derfor er det ikke rart at vi lett går til Bibelen med den samme forventingen om en «quick fix».

Men her møter vi en Gud som vet bedre, ser lengre – og som møter oss som ansvarlige, tenkende mennesker. Han inviterer oss til å bli kjent med seg og med oss selv. Dess mer vi preges av Guds visdom, sannhet og kjærlighet, dess bedre utgangspunkt har vi for å ta gode valg – ledet av Han som sier: «Råd og klokskap hører meg til, jeg har innsikt, jeg har styrke» (Ordsp 8,14).

 

Se gjerne også aktualisering fra filmen Skjønnheten og Udyret, om prinsen som brått oppdaget at han ikke hadde kontroll over sin egen fremtid

 

Andakten er en del av en andaktsrekke tidligere publisert i avisen Fædrelandsvennen.