Bønn og bibelstudier

Korte svar: Hvordan kan bønn og bibelstudier hjelpe deg å dele evangeliet?

Av Avi Snyder


Avi Snyder

Avi Snyder bor i Budapest og er europeisk leder for Jews for Jesus, en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider med å forkynne evangeliet til det jødiske folk. Avi vokste opp i et jødisk hjem i New York og tok i mot Jesus i 1977 ved hjelp av en Jews for Jesustraktat og kristne venners vitnesbyrd. Han har en master i missiologi fra Fuller Theological Seminary, og har arbeidet for Jews for Jesus siden 1978. 
Bønn og personlig tid med Gud er avgjørende for å kunne ha et effektivt vitnesbyrd til venner, til familie, til dem du har nær, til fremmede. Vi bør alltid be. Vi bør alltid være i Ordet. Men det finnes en interessant dimensjon, en dynamikk, som vi også alltid må ha i mente.

Det er ikke nok for oss å bare be og å lese ordet og stole på at Gud vil gi oss noe som kan brukes inn i våre venners liv. Vi må være tilgjengelige, vi må være klare, vi må kunne si det Jesaja sa. Han sa «Se, her er jeg, send meg». (Hebr: Hineni, betyr «Her er jeg», brukt bare åtte ganger i GT, hver gang ved en skjellsettende kallsopplevelse. Innebærer å være fullt oppmerksom og fullt tilgjengelig, klar for handling. Overs. anm).

Dette er en av mine favorittpassasjer i Bibelen. I kapittel seks i Jesaja får Jesaja en syn av Herren i tempelet. Herren sier, sannsynligvis med en svært høy røst: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Det er ingen andre i rommet, bare Jesaja. Jesus sa selv i Matteus 9, da han så på de 12 disiplene: Be om at høstens Herre vil sende arbeidere til marken. Det er en ganske skremmende bønneforespørsel å få fra Herren, for dersom du ber denne bønnen, vil Gud sannsynligvis svare ok, bra – du kan dra!

Så ja, bønn og personlig tid med Gud er avgjørende for å kunne dele med våre venner, med familiemedlemmer, med de vi har nær. Men vi må be om at Gud ikke bare vil åpne dører og åpne hjerter, vi må be om at Gud må gi oss en overbevisning til å gå gjennom døren når han sier «Du er den jeg åpnet døren for».  
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.


Se gjerne flere Korte svar her