Korte svar: Når bør kristne ikke snakke i det hele tatt?

Av Adrian Reynolds
Adrian Reynolds korte svar

Adrian Reynolds har ansvar for opplæring og utvikling av ledere i den engelske organisasjonen FIEC (The Fellowship of Independent Churches. Han har arbeidet som pastor i Yateley Baptistkirke og som leder i The Proclamation Trust. Han har skrevet 12 bøker og er gjesteforeleser ved en rekke colleger, i tillegg til å være styreleder for to kristne organisasjoner: avisen Evangelicals Now og Disipleship Tech (som eier appen PrayerMate).Det finnes omtrent 130 vers i Ordspråkene som handler om å tale, et tall som overrasker noen. Like under 30 av dem handler om å ikke snakke. Det er et oppsiktsvekkende tall. Det betyr at det faktisk er like mye i Ordspråkene om å ikke tale, om tilbakeholdenhet, som det er om så godt som alle andre tema. 

Bibelen ble skrevet på en tid der de fleste taler var muntlige. Det var ikke vanlig å skrive brev, det var vanskelig og dyrt å sende ut. I våre dager skjer nesten all kommunikasjon momentant, som å svare på en e-post eller twittermelding. Det er lett å fyre av en respons uten å tenke. Å skrive et brev er faktisk en god øvelse for å kunne tenke litt mer nøye gjennom. 

Men faktisk er tilbakeholdenhet i vår tale en svært viktig del av vår kommunikasjon. Det er særlig viktig for ledere. Kirkeledere som snakker uten å tenke, vil ofte ha kirkemedlemmer som snakker uten å tenke til hverandre. Skaden det har gjort og sårene som er skapt er bemerkelsesverdige. 
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.
Se også Arne Tord Sveinall om den gode samtalen: