It's 1,300 years later, and Prince Caspian (BEN BARNES, center) must call upon Edmund (SKANDAR KEYNES, far left), Peter (WILLIAM MOSELEY, left), and Susan (ANNA POPPLEWELL, near right) as well as the red dwarf Trumpkin (PETER DINKLAGE, far right) to help battle the pirate-like Telmarines and reclaim the kingdom of Narnia in THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN.

Legenden om Narnia – Prins Caspian

SAMTALEGUIDE: I Legenden om Narnia – Prins Caspian kommer søsknene tilbake til Narnia ett år senere, for å oppdage at her er det gått over 1000 år. Selv om navnet Aslan fortsatt blir husket i skogene er det ingen som har sett den mektige løven siden søsknene forsvant.

Sammendrag

De fire Pevensie-søsknene  Peter (William Moseley), Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) og Lucy (Georgie Henley) er tilbake. Legenden om Narnia – Prins Caspian er den andre filmatiseringen av C.S Lewis» tidløse fortelling. I den forrige filmen, Legenden om Narnia – Løven, Heksa og Klesskapet, forflyttes de fire engelske skolebarna på magisk vis fra et krigsherjet England under 2. verdenskrig til eventyrlandet Narnia. Her blir det klart at de fire søsknene, to sønner av Adam og to døtre av Eva, er de rettmessige arvingene til kongeriket. Dermed blir de konger og dronninger av Narnia. De regjerer over dverger, kentaurer, kjemper og snakkende dyr. På slutten av filmen returnerer de til livet i vår verden.

I Legenden om Narnia – Prins Caspian kommer søsknene tilbake til Narnia ett år senere, for å oppdage at her er det gått over 1000 år. I løpet av den tiden har Narnia blitt invadert av mennesker fra et annet land (Telmarines-folket), og skapningene i Narnia er brakt til taushet. Det eventyrlige Narnia er nå bare en skygge av seg selv, og landets historie eksisterer knapt nok som et sagn. Selv om navnet Aslan fortsatt blir husket i skogene, er det ingen som har sett den mektige løven siden søsknene forsvant.

Prins Caspian (Ben Barnes) er sønnen til den avdøde Telmarines-kongen av Narnia. Han er på flukt fra sin onde onkel Miraz (Sergio Castellitto), som planlegger å kuppe tronen fra dens rettmessige arving. Under denne flukten treffer Caspian et par av skapningene fra Narnia. Vantro, men nysgjerrig, oppdager han at sagnene som hans læremester har fortalt ham (men som er avvist som eventyr blant Telmarines-folket), er sanne og virkelige. I felles mistro mot Miraz som har utropt seg selv til konge, samles nå Narnia-folket igjen – sammen med Prins Caspian – for å kjempe mot ondskapen som holder eventyrlandet nede.

Caspian og hans følge treffer Peter, Susan, Edmund og Lucy. De lurer på hvem de er, og blir sterkt forbauset over at søsknene faktisk eksisterer. Det hele ender med at søsknene igjen slår seg sammen med Narnia-folket. Under ledelse av de mektige ridderne Peter og Caspian – og med hjelp fra den vennlige dvergen Trumpkin (Peter Dinklage), den modige musen Reepicheep (Eddie Izzard) og trofaste grevlingen Trufflehunter (Ken Stott) – legger så Narnia-folket, Lucy og Susan ut på en utrolig reise for å finne Aslan i håp om å redde Narnia fra Miraz» tyranni og gjenopprette eventyrlandets magi og ære.

Bakgrunn

Legenden om Narnia – Prins Caspian er, sammen med Legenden om Narnia – Løven, Heksa og Klesskapet, filmatiseringer av to bøker i Legenden om Narnia-serien, skrevet av C.S. Lewis. Serien, som består av til sammen syv bøker, er regnet som en klassiker innenfor barnelitteraturen, og er de mest solgte bøkene i Lewis’ forfatterskap.

C.S Lewis ønsket at leserne skulle gripes av fortellingene i seg selv – med det fascinerende mangfoldet av rollefigurer, hendelser og temaer som finnes. Men han ønsket også noe mer. Samtidig som han avviser at Narnia-serien ble skrevet for å formidle den kristne troen, sier han følgende: «La oss tenke oss at det fantes en virkelig verden som Narnia, og at det hadde gått virkelig galt i denne verden, slik som i vår. Hvordan kunne Gud da gripe inn? Narnia-bøkene gir mitt svar på dette.»

Georgie Henley (Lucy) er fascinert av Lewis’ forfatterskap og hans evne til å skape en fantasiverden. Hun sier dette om Narnia-bøkene: “They»re just brilliant because of the way C.S. Lewis wrote them. He didn»t put too much description in, so Narnia is almost our complete imagination. We can interpret it however we like. I think that most people have their own interpretation of these books and these characters.»

Den første boka, Løven, Heksa og Klesskapet, har tidligere også vært en tv-serie, og kom som film i 2005. Filmen vant en Oscar og spilte inn over 745 millioner dollar over hele verden. Dette gjør den til en av de største suksessene i filmens historie.

Filmen Legenden om Narnia – Prins Caspian har samme regissør som den forrige: veteranen Andrew Adamson, som sammen med Christopher Markus og StephenMc Feely også har skrevet manus. Adamson mener Prins Caspian er en storslått episk fortelling, kanskje større enn dens forgjenger.  Han sier: «The Lion, the Witch and the Wardrobe, is a very emotional story about sacrifice and forgiveness. In some ways, this is a more personal story, a story of these kids returning to a place that they love, but that no longer exists. This is more about coming to adulthood, about growth and adventure.» Videre sier han: “I think this movie has the potential to be even more sinister [than The Lion, the Witch and the Wardrobe]. Miraz is potentially someone that we might actually see in real life, which makes him and the story that much darker». Adamsom har uttrykt at fortellingen som formidles i Narnia-bøkene,
har berørt ham sterkt, rent personlig. Han tilbrakte sine første leveår i Papa New Guinea “which no longer exists as I remember it growing up. For me, it’s a similar experience for these four children as they venture back to Narnia, a world that is not the same as when they first went there.»

Samtalespørsmål

1. Hvordan likte du filmen, og hvorfor? Dersom du har lest boken, hva synes du om filmen i forhold til boken? Dersom du har sett filmen Legenden om Narnia – Løven, Heksa og Klesskapet, på hvilken måte synes du de fire søsknene har forandret seg fra den første filmen?

2. Hvordan vil du beskrive den enkelte av søsknene? Hvilke karaktertrekk er typiske hos hver av dem? Hvordan vil du beskrive søsknene som et team?

3. Når søsknene kommer tilbake til Narnia, finner de en helt annen verden enn den de forlot. Hvordan har det blitt slik? Hvorfor tror du Narnia-folket har blitt «stille» og tilpasset seg Telmarinenes verden? Kan du tenke deg hvorfor de to verdenene ikke kan fungere sammen? Hvilke lignende eksempler kan du komme på fra vår virkelighet? Hvordan kan slike problemer løses?

4. Hvordan tror du Prins Caspian opplever det når han finner ut at Narnia virkelig finnes og ikke bare er et eventyr? Ulike mennesker presenterer Bibelen enten som sann og virkelig eller som oppdiktet eventyr. Hva er grunnene til det? Hva tror du, og hvorfor?

5. Lucy er den eneste av søsknene som ser Aslan (utenom helt på slutten av filmen). Hvorfor tror du det er slik? Hva forteller dette deg?

6. I en drøm sier Aslan til Lucy at «ingenting skjer helt likt to ganger». Hva tror du Aslan mener med dette?

7. Hva sier filmen om tro og tillit, også til det vi ikke kan se?

8. Peter og Prins Caspian blir uvenner. Hvordan skjer det, og hva tror du er den egentlige grunnen? Hva er det som fører dem sammen igjen?

9. Hva forteller filmen deg om samhold og vennskap?

10. Hva formidler filmen om sannhet og rettferdighet? Hvilken rolle spiller Prins Caspian i forhold til dette?

11. I filmen er alle de betydningsfulle personene små i størrelse eller unge i alder. Dette gjelder bl.a. søsknene, musen Reepicheep og dvergen Trumpkin. Hva forteller dette deg om hva det vil si å være en ekte helt? Hvordan forholder dette seg til det synet på helter som vanligvis formidles, både i andre filmer og i samtiden vår? Hvordan utfordrer dette deg?

12. På slutten av filmen viser det seg at Peter og Susan ikke kommer til å returnere til Narnia. Hvorfor tror du det er slik?

13. C.S. Lewis har sagt at hele Narnia-serien dypest sett handler om Jesus Kristus. Kan du se spor av dette her i filmen? I tilfelle, hvilke? Kan du se andre spor av kristen tro i Legenden om Narnia – Prins Caspian? I tilfelle, hvilke?