Risen
Risen

Levendegjør påskens store fortelling

ARTIKKEL: Denne påsken vises filmen Risen på kino. Igjen er kristendommens kjernefortelling filmatisert, men denne gangen møter vi fortellingen om Jesu oppstandelse gjennom en ikke-troende romersk offisers øyne.

Risen forteller historien om den romerske tribunen Clavius (Joseph Fiennes, Luther og Shakespare in Love), som er Pontius Pilatus´ (Peter Firth, Spooks) nærmeste underordnede i Jerusalem på 30-tallet. En korsfestelse utenom det vanlige gjør Pilatus nervøs for mulige ettervirkninger for byens ro og orden. Noen av den korsfestedes etterfølgere påstår nemlig at den døde skal bli levende igjen. Etter at Jesu kropp er forsvunnet på tross av vakthold ved graven, får Clavius i oppdrag å spore den opp. Han får hjelp av sin nye nestkommanderende, Lucius (Tom Fenton, kjent fra Harry Potter-filmene).

Clavius etterforsker saken, avhører vitner, leter etter liket blant de døde og prøver å spore opp Jesu nærmeste venner for å finne svar. Dette bringer ham inn i uventede situasjoner. Som kinopublikum vet vi heller ikke hvor sporet leder, uavhengig av om vi har lest de bibelske evangeliene eller ikke.

Filmen er produsert av Affirm Films, som også står bak filmer som War Room og Heaven Is For Real. Det norske selskapet The New Covenant (TNC) har fått Risen til Norge. TNC er opptatt av at filmer som tar opp temaer og hendelser som er viktige i kristen tro bør løftes frem i kinolandskapet, og nå settes altså Risen opp på over 80 kinoer rundt om i landet til tross for at den i utgangspunktet ikke skulle komme til Norge. I USA lanseres filmen sammen med ressursmateriell til bruk i menigheter og ungdomsarbeid. Her til lands tilbyr Damaris Norge ressurser med samme formål.

 

15

Mange filmer er laget om Jesu liv, død og oppstandelse. Men noe av det unike med Risen er at hoveddelen av handlingen er lagt til dagene etter Jesu oppstandelse. I tillegg er hovedpersonen Clavius en fiktiv karakter, plassert inn blant historiske karakterer. Han er en mann med mange spørsmål og stor iver etter å finne svar på hva som virkelig skjedde. Etterhvert blir han også satt på prøve; er han villig til å følge sporene dit de leder?

Starten av filmen inneholder voldsscener og sterke skildringer av korsfestelsen, men etter dette går det mye mer rolig for seg enn for eksempel i The Passion of the Christ. Selv om brutaliteten ved Jesu henrettelse er med, ligger fokuset i filmen på responsen fra dem som var vitner til korsfestelsen i tiden etterpå.

Affirm Films ønsker at filmene deres ikke bare skal gi god underholdning, men også være til oppbyggelse og utfordring. Risen setter ord, lyd og bilder på spørsmål som mange har, enten en bekjenner kristen tro eller ikke. Vi nærmer oss hendelsene gjennom øynene til en som nettopp har erfart noe han synes er veldig underlig, og vi spør sammen med Clavius: Hva skjedde egentlig disse dagene, som har forandret verden så grunnleggende etterpå? Filmskaperne gir rom for egen refleksjon, selv om de helt klart tar et standpunkt når de lar seg lede av de bibelske forfatternes beretning om det som skjedde.

Trenger vi filmer som dette for å nærme oss påskens mysterium og hendelser? Risen balanserer fint mellom evangelienes framstilling og den kreative forestillingsevnen som gjør at vi kan se historien på en frisk måte og kanskje til og med utvide forståelsen av det som skjedde. Filmatiseringen levendegjør historien, og viser oss at de som var øyenvitner til dette, var mennesker som oss, med spørsmål og reaksjoner vi kan kjenne oss igjen i. Da kan også vi la oss både oppmuntre og utfordre til å ta inn over oss påskens budskap, om det er for første gang, eller vi har gjort det mange ganger før. Dermed er det verdt å besøke både kino og kirke denne påsken.

 

Artikkelen er også publisert i avisen Dagen under spalten Kulturnotat.

Se også Margunn Serigstad Dahle om Risen i Vårt Land.

 

For mer om RISEN og spørsmål om Jesu oppstandelse; finn ressurser på damaris.no/risen