Body Parts

Mer enn kropp

“You wanna be perfect
Like a work of art
Like what you see in magazines
You wanna be perfect
It’s gonna be worth it
And you’ve worked so hard
Been skippin’ lunch for chewin’ gum
It’s gonna be worth it”

I en tid hvor sosiale medier, reklame og influensere viser og forteller oss hvordan vi bør-skal-må se ut, tar sanger og låtskriver Ina Wroldsen sitt oppgjør med kroppsfokuset. I sangen Body Parts,som ble gitt ut nå i mai, synger hun om at vi ikke må la oss redusere til image og utseende, til kun kropp og kroppsdeler. -Vi lever i et samfunn hvor vi alltid minnes på at folk er lykkeligere, penere og mer suksessfulle enn oss. Det er lett å være perfekt på Instagram. Jeg skrev Body Parts fordi jeg ønsker å snakke om det der. Den ekle stemmen som hvisker negative tanker og får oss til å tenke dem høyt hver gang vi ser oss i speilet, skriver hun i et innlegg på sosiale medier. Responsen har vært tydelig; hun treffer spikeren på hodet. Men kommer hun egentlig med en løsning?

Ina Wroldsen har de siste årene slått gjennom som soloartist, både i Norge og på verdensbasis. Fra å være en anerkjent låtskriver som har skrevet sanger for blant andre Demi Lovato, One Direction og Shontelle, har hun virkelig tatt steget opp på sangscenen selv. I juni 2018 gav hun ut sin første soloplate, Hex, og har levert en rekke kjente hits som StrongestBreatheObsessedog nå siste; Body Parts.

På sin egen Facebook-side skriver Ina følgende om hvorfor hun skrev denne sangen; – «Body parts» handler om press. Presset unge mennesker daglig utsettes for både via hverdagslivet og sosiale medier. Fra utseende til prestasjoner; summen blir for mye! Vi jakter kontinuerlig etter perfeksjon, mens faktum er at vi i jakten mister oss selv.

Wroldsen peker på elementer som mange unge – kanskje særlig jenter – kjenner seg igjen i. «Generasjon perfekt» streber etter å leve opp til alle kravene og idealene som samfunnet bevisst og ubevisst påfører dem, selv om ungdommene innerst inne vet de er umulige å oppnå. I denne sammenhengen kan Wroldsen sin sang være viktig; en kjent person som setter ord på det de unge strever med, og som anerkjenner at de er mer enn det ytre, mer enn utseende eller prestasjoner. 

Hva er det så Wroldsen peker på som en løsning i sangteksten? Hva er redningen?

“Salvation
Never came from changin’ body parts
You’re so much more than all your body parts

Salvation
Never came from changin’ body parts
Perfect is worthless if you lose yourself”

«You’re so much more than your body parts», synger Ina – og vektlegger at noe er viktigere enn mye av det kulturen fremhever; å være noe mer enn en fin kropp og et vellykket utseende. – Vi må slutte å speile oss i andre mennesker, vi må slutte å tro at det vi ser i speilet er alt vi er og vi må slutte å søke etter lykke i overfladiske endringer, skriver hun på FacebookDet er naturligvis helt sant. Kropp og utseende forfaller, ingen er ‘evig ung’ – selv om det er idealet mange streber etter. Takk til Ina som setter temaet på dagsorden – og som bruker stemmen sin til å formidle noe avgjørende viktig! 


Det interessante er imidlertid løsningen Wroldsen gir – eller kanskje mangelen på løsning. ‘Salvation’ (frelse) er IKKE å perfeksjonere kropp og utseende. Vi er alle mer enn våre kroppsdeler og et forfallende utseende – men hva mer? HVA er redningen fra dette fokuset? Det kan synes som at det handler om å finne sitt ‘egentlige selv’ – uten at Wroldsen er konkret på hva det innebærer.

Som kristne er vi ikke immune mot denne samfunnspåvirkningen. Mange unge kristne kjenner på de samme idealene og kravene, og følelsen av å ‘miste seg selv’ i jakten på det perfekte image og ytre. Vender vi derimot øynene mot Guds Ord finner vi at vår verdi ikke er knyttet til vårt ytre, men til vårt indre – i vår relasjon til Gud. Og frelse (i denne forstand) handler ikke kun om å løsrive seg fra samfunnets idealer og krav, men om å oppdage sin egentlige identitet, som Guds barn. Bibelen formidler at kroppen er viktig; skapt av Gud og absolutt ikke uvesentlig. Samtidig er vi så mye mer enn kroppsdeler og utseende. Vi er skapt i Guds bilde og gitt en identitet og verdi av Ham som hver kropp og hvert menneske er en gjenspeiling av.


Artikkelen har også vært publisert som Kulturnotat i avisen Dagen.