the blind side

Overrasket av nåde

Vi overfører materiell fra nå nedlagte Kulturvinduet, og trekker frem artikler som er tidløse eller fremdeles relevante.

 

I amerikansk fotball skal spillerne vokte hverandres ”dødvinkler” (The Blind Side kan oversettes ”dødvinkelen”). For angrepene som spilleren ikke selv forutser, kan være de farligste. The Blind Side forteller historien om den vanskeligstilte unggutten Michael Oher som i dag spiller for NFL-klubben Baltimore Ravens i virkeligheten. Vendepunktet i hans liv kom etter at han ble ”angrepet” i dødvinkelen av praktisk, hverdagslig nåde.

The Blind Side har vakt uvanlig stort engasjement til å være et relativt standard romantisk familiedrama med sport som bakgrunnsteppe. Hovedgrunnen er nok Michael Ohers utrolige historie og det faktum at hans karriere som sportsstjerne i stor grad skyldes én families beslutning om å leve ut sin kristne tro i praksis. At rollen som den kristne familiemoren og interiørdesigneren Leigh Anne Tuohy endte i Sandra Bullocks første Oscarpris har selvsagt også vært viktig.

Michael ”Big Mike” Oher (Quinton Aaron) kommer fra svært vanskelige kår. Når vi møter ham har han bodd 17 år hos ulike fosterfamilier. Hver gang har han rømt. Filmen starter med at Big Mike blir tatt opp ved Wingate Christian School, noe som blir hans billett ut av det destruktive småkriminelle miljøet han har vokst opp i.

Som liten opplevde Big Mike å bli revet bort fra sin mor av barnevernet. Det er grunnen til at han har rømt fra fosterfamiliene, og ikke har klart å prestere i skolesammenheng. Han har inntatt en taus, iakttagende rolle i sitt eget liv, og responderer ikke på kontakt med andre mennesker. Han vandrer nesten rundt som en mørkhudet zombie blant tilsynelatende vellykkede hvite skolebarn ved den kristne privatskolen.

Det er treneren som overbeviser skolens ledelse til å ta inn Big Mike. Han appellerer til deres kristne verdier når de nøler med å gjøre dette på grunn av hans svake akademiske evner. Vi ser senere at treneren innrømmer at hans eneste mål var å få den talentfulle unggutten med på skolens fotballag. Dermed blir treneren en eksponent for en hyklersk kristendom som bruker Bibelens verdier som et middel for å oppnå anseelse og suksess. Selv om kristent hykleri ofte blir påpekt i vår kultur er det få som går hardere til verks enn Jesus selv.

 

Se også artikkel av Sophie Lister om The Blind Side

 

Sandra Bullocks karakter er derimot forfriskende tydelig og radikal i sine valg. Med sin glattpolerte overflate og synlige rikdom gir Leigh Anne først inntrykk av å være stereotypien av en overflatisk rik, kristen, hvit amerikansk kvinne. Men når hun finner den hjemløse Big Mike vandrende gatelangs tar hun ham rett inn i familiens overdådige hjem, og lar ham overnatte der. Hun lurer forståelig nok på om han vil misbruke tilliten, en bekymring Big Mike gjør til skamme. Tvert imot har han noe å tilføre familien. Den storvokste unggutten fortsetter å bo hos Tuohy, og til tross for enkelte små konflikter trykkes han snart til brystet av samtlige familiemedlemmer.

The Blind Side portretterer altså to ytterkanter av kristendommen. På den ene siden står treneren som respektløst bruker budskapet om nåde for å mele sin egen kake. På den andre siden finner vi nåden levd ut på en sann og ekstraordinær måte i Tuohy-familien, anført av moren Leigh Anne. De fleste kristne vil helt korrekt si at Leigh Annes eksempel er det som best gjenspeiler kristendommens sanne natur. Hvis vi stiller spørsmålet om hva som gjenspeiler virkeligheten blant kristne flest kan det kanskje bli vanskeligere å skjelne. Selv om de færreste ville vært like kynisk som  treneren, er det vel også trygt å si at de færreste ville vært like radikal som Leigh Anne i sin praktisering av nåden.

I et interessant selvransakende øyeblikk spør Leigh Anne sin mann hva som er hennes motiver for å vise en slik nestekjærlighet. Han foreslår noe humoristisk at det gir henne en slags syk tilfredsstillelse. Den amerikanske forfatteren Donald Miller forteller om noe av det samme i boken ”Searching for God Knows What” (Norsk: ”Leter etter Gud vet hva” Lunde, 2007). Han viser til et intervju han gav på riksdekkende tv. På spørsmål om hva som driver ham som forfatter, svarte han at for å være helt ærlig er nok bekreftelse fra andre et viktig moment. Programlederen repliserte noe overrasket at Miller nok ikke er alene om det.

Guds nåde og kjærlighet overgår til og med Leigh Anne Tuohys generøse eksempel. Når vi i tillegg kjenner vår egen egoistiske natur kan det nesten synes som en utopi når Bibelen oppfordrer oss til å følge eksempelet Jesus gav oss ved å gi sitt liv, ikke bare for sine venner men også for sine fiender. Vi oppfordres til å gi uten å forvente noe tilbake, å strekke oss langt for å bære over med hverandre, og å tilgi vår bror ”sytti ganger syv” ganger. Men nettopp Guds gratis nåde danner forutsetningen for at vi frimodig kan la oss inspirere av The Blind Side og Leigh Annes eksempel.

Av Eivind Algrøy
© Eivind Algrøy/Damaris Norge 2010

Artikkelen har stått på trykk DagenMagazinets Kulturblikk 19.04.2010